Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 98 , Sayı 197

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Edirne’de osmanlı sarayları ve saray-ı cedide-i amire

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
356
DOI :
Özet Türkçe :

Doksan üç sene Osmanlı Devleti'ne payitahtlık yapmış olan Edirne şehri, İstanbul için önemli bir iaşe kaynağı olması yanında, genişleyen Osmanlı sınırlarının Edirne'yi devamlı bir saldırı riski altından kurtarması, Balkanlara açılan ticaret yollarının Edirne'yi çok önemli bir konumda tutması ve de şehrin Osmanlıların Rumeli seferlerinde bir merkez rolü özelliğine sahip olması gibi nedenlerle önemli eserlerle taçlanan bir merkez olmuştur. Edirne'de inşa edilmiş yapılardan en önemlisi Saray-ı Cedide-i Amire olarak bilinen Edirne Sarayıdır. Saray, şehrin kuzey yönünde ve Tunca Nehri'nin batısında 3.000.000 metrekarenin üzerinde bir düzlükte kurulmuştur. Sarayın yapılmasına Sultan II. Murad'ın buyruğu ile (h.854-m. 1450) yılında başlanılmış, III. Ahmed devrine kadar tahta geçen Osmanlı Sultanları bu saraya yeni yapılar ekleterek eseri genişletip güzelleştirmişlerdir. XVIII. asrın ortalarından itibaren Padişahların Edirne'ye olan ilgileri azalmış, 1751 Edirne Depremi ve 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı sarayın harap olmasına neden olmuştur. Saray, 1867 ve 1873 senelerinde kısım kısım onarılmış, bu sırada 1866-1870 yılları arasında Edirne Surlarının yıktırmasıyla daha önce bu kalede saklanan cephane Sarayın mahzenlerine taşınmış ve 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşında bu cephaneliğin ateşlenmesiyle Saray harabe haline gelmiştir.

Özet İngilizce :

City of Edirne was the Capital city of State of Ottoman for ninety three years. City was an important source of income for İstanbul. Although expanding the borders of the State of Ottoman saved Edirne from a cons¬tant risk of attacks. Edirne was holding very important position in the Balkans, because of the trade routes. Also the City was an important cen¬ter for the expeditions through Rumeli. Because of all that reasons Edirne has got priceless artifacts. The New Giant Palace was the most important building in Edirne which has known Edirne Palace. The palace was built on an area more than 3.000.000 squaremetres in North of the City and West of the Tun-ca River. The construction of the palace was started in 1450 by order of Sultan II. Murat and then next Ottoman Sultans ordered to add new buildings for palace's splendor, till Sultan III. Ahmed period. Sultans lost their interests for palace from mid 18. century. The big earth quake in Edirne in 1751 and the war between Ottoman and Russia (1828-1829) was very ruinous for palace. In 1867 and in 1873, the pala¬ce was repaired in small sections. In these years Edirne city walls was destroyed and all ammunition which has hiding in these walls moved in¬to palace's cellars. All that ammunition was fired in the war between Otto¬man and Russia (1877-1878) and the palace was completely destroyed.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :