Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 98 , Sayı 197

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Cumhuriyet ideolojisi mi?

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
511
DOI :
Özet Türkçe :

Son yıllarda Cumhuriyet sistemi eleştiriye açık bir çizgiye itilmiştir. Sistemin kurucusu doğrudan dışlanmış, "Atatürkçülük boş bir kalıp" haline dönüştürülmeye çalışılmıştır. Kısacası artık resmi teori tüm değişkenleri ve yapısal sorunlarıyla belirli aydınlarımızın hedefi haline gelmiştir… Günümüzde, birçok öğreti sistemleri, ideoloji kalıpları Batıda ve Doğu'da gözlediğimiz gibi, dogmatizmin salt mutlakıyetçiliği geleneğini sürdürememiş akılcı yorumların eleştirel etkisi altına girmiştir. Cumhuriyet sistemi, Osmanlı'nın altı yüzyıllık terki hayatı sonucu kendine özgü sosyolojik görüşleri, çağın dinamik kültür kalıpları ve değerler sistemiyle bir yapılaşmanın içine girmiştir. Yeni bir Türkiye meydana getirmiştir. Artık, Yeni Osmanlılık gibi veya kendine özgü norm ve değerlerin ötesinde, gerçekçi atılımların, sosyolojik düşünce zihniyetinin analizlerine açık bir arenaya dönüştürülmesi gerekmektedir. "Cumhuriyet İdeolojisi mi?" başlığı altında görüşlerimizi her türlü kog¬nisyonlar, hayal ürünlerinin ötesinde tarihsel sürecin gerçekçi oluşumlarını izleyerek, sistemin yerlilik kimliğini ortaya koymaya çalıştık. İlkin Res¬mi Teorinin dünya görüşü, toplumsal gerçekçiliğe yönelişi ve tarihsel kimliği hakkındaki ilkelerimizi tartışmaya açmış bulunuyoruz. Hepsi o kadar..

Özet İngilizce :

The Republican system has pushed a line that vulnarable to criticism in recent years. The founder of the system has been directly excluded, Kemalism was returned into an empty concept. In brief, official theory now became a particular target of our intellectuals with all the variables and structural problems. Today, many teaching systems, patterns of ideology as we observe in the West and East was not able to continue the tradition of absolutism, has entered under the influence of critical commentary. Republican system, as a result of collapsing the Ottoman Empire after six centuries, had formed its own sociological views, and this system had entered a contruction with values system and dynamic cultural patterns. This case made up a new Turkey. Now, it is neccessary to think be-yond, like the new Ottomanism or ideas which have own norms and valu¬es, it sould be converted into an area that opens realistic breakthroughs, sociological analysis of the mentality of thinking. We tried to reveal following the historical process beyond the formati¬on of a realistic dream products under the title of "Is it the ideology of the republic? Firstly, we have opened the discussion view world of the official teory, social reality orientation and our principles about the identity of the historical.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :