Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 97 , Sayı 194

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Amaç: adam smith’i anlamak; araç: faiz kavramı ve osmanlı örneği

Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü1, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü2
Görüntülenme :
746
DOI :
Özet Türkçe :

İktisat'ın bir bilim dalı olarak ortaya çıkmasında, 1776 yılında yayınlanan Adam Smith'in ünlü eseri 'Ulusların Zenginliği' önemli bir yer tutmaktadır. Bu eserde, modern iktisat yazınında yer alan birçok kavrama ilişkin tanımlara ulaşmak mümkün olmaktadır. Ulusların Zenginliği'nde yer alan ve açıklanmaya çalışılan kavramlardan biri de faizdir. Adam Smith Ulusların Zenginliği'nde bir yandan faiz kavramını geliştirirken, bir yandan da, hem İngiltere ve hem de diğer ülkelerde geçerli olan faiz oranları üzerinde durmuştur. Ancak Smith'in bahsettiği ülkeler arasında Osmanlı İmparatorluğu bulunmamaktadır. Bu makalede Smith'in Ulusların Zenginliği'nde geliştirdiği "faiz" kavramı ele alınmış ve daha sonra da Os¬manlı ekonomisinde geçerli "faiz oranları" ile bir karşılaştırma yapılmıştır.

Özet İngilizce :

Adam Smith's remarkable work, "The Wealth of Nations" is being considered to be the foundation of economy as a scientific discipline since its first publishing in 1776. This very book makes possible to reach many definitions relating to the conceptions in the literature of modern economics. One of the concepts that has been sought to be explained in "The Wealth of Nations" is; interest. While Adam Smith was developing the conceptual texture of interest in his book, he also focused on the effective interest rates of both England and some other countries. However, Ottoman Empire was not taken into consideration amond these countries by Smith. This study aims to discuss, the conceptualisation of "interest" in Smith's work and then, to compare the effective interest rates of Ottoman economy.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :