BİRLEŞİK FİİLLER VE VURGU: -İVER- ŞEKLİNİN GÖREVLERİNİ TESPİTTE VURGUNUN ROLÜ

Öz Aşağıda, değişik görevlerde kullanılabilen bazı yardımcı fiillerin,anlamca kendinden önceki zarffiil eklerini de bünyelerine almasıyla ortayaçıkmış şekillerin görevlerinin tespitinde vurgunun önemli bir rol oynadığışeklinde daha önce bir Güney Anadolu ağzından hareketle dile getirdiğimkanaatimin Türkiye Türkçesi edebi dili için de geçerli olduğunu bir örneklegöstermeye çalışacağım.
Anahtar Kelimeler:

VURGU, BİRLEŞİK FİİLLER

Kaynakça

BANGUOĞLU, T, 1979, ANA HATLARIYLA TÜRK GRAMERİ, İSTANBUL

DENY, J., 1921, GRAMMAIRE DE LA LANGUE TURQUE. PARIS.

ERGİN, M. 1980, TÜRK DİL BİLGİSİ, İSTANBUL.

GENCAN, T.N., 1975, DİLBİLGİSİ, İSTANBUL.