Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Coğrafya Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 58

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Az bilinen bir yerleşme tipi “palangalar” ve erzincan ovasında palanga yerleşmesi örnekleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi1
Görüntülenme :
415
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, Erzincan ovasında palanga adına sahip veya palanga olarak kurulmuş ancak sonradan isimleri değişmiş yerleşmelerin kökenleri, fonksiyonel ve fizyonomik özellikleri incelenerek, bilinen kırsal yerleşmelerden farklılıkları ve benzerlikleri ortaya konulmaya çalışılarak, Türkiye yerleşme coğrafyası literatürüne terminolojik bir katkı sağlanmak amacıyla hazırlanmıştır. Erzincan ovasındaki palanga yerleşmeleri, hayvan yetiştirmek amacıyla kurulmuş kırsal yerleşmelerdir. Genellikle, ekim-dikim faaliyetlerine dayalı bilinen çiftlik yerleşmelerinden daha eskidirler. Kom ve Ağıl yerleşmelerinin geçici özelliğine karşılık palangalar, daimi yerleşmelerdir. Çiftlik yerleşmelerine çok benzemelerine rağmen belirgin farklar mevcuttur. Yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu ova tabanlarındaki batakçayır-mera arazilerinden yararlanmak için kurulmuşlardır. Bir köyün ekonomik faaliyet sahasının devamı olarak kurulmalarına rağmen, zamanla nüfusları artarak ayrı bir köy olabilmektedirler. Drenaj çalışmaları ile batakçayır-meraların zamanla tarım alanlarına dönüştürülmesiyle palangalardaki temel ekonomik faaliyet olan hayvancılık da, ekip-dikme faaliyetlerine dönüşmektedir. Günümüzde Erzincan Ovasında halen, palanga adını taşıyan iki köy, çiftlik adını taşıyan iki köy, eskiden palanga ve çiftlik adlarında köyaltı yerleşmeleri iken bugün ayrı birer köy olan iki yerleşme ve farklı köylere bağlı dört palanga ve bir çiftlik yerleşmesi bulunmaktadır.

Özet İngilizce :

This study has been prepared in order to make a terminological contribution to Turkish settlement geography literature by trying to examine the roots along with functional and physiognomic features of settlements named palanga in the Erzincan plain and settlements that have been built as palangas but names of which have changed and to put forth the differences and similarities between palangas and rural settlements. Palanga settlements in Erzincan plain are rural settlements built to raise animals. They are generally older than farm settlements based on sowing and planting activities. In contrast to the temporary feature of Kom and Ağıl settlements, palangas are permanent settlements. Even though they resemble farm settlements, there are distinct differences. They have been established to make use of swamp pasture-pasture lands in places where water table is high. Even though they have been established as a continuation of the economical activity field of a village, their population may increase in time and they may turn into villages. As the swap pasture – pastures turn into cultivation areas with drainage activities, the basic economical activity in palangas which is stockbreeding transforms into planting and sewing. Today, there are 2 villages named as palangas in the Erzincan plain, 2 villages named as farms, 2 settlements that are separate villages which were once settlements named as palanga and farm along with 4 palangas and one farm settlements.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :