Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 4 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sınıf öğretmenlerinin bilgisayar destekli öğretime yönelik tutumlarının bazı değişkenlere göre karşılaştırılması

Yazar kurumları :
Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi1, Öğretmen, Gümüşhane Bilim ve Sanat Merkezi2, Arş. Gör., Cumhuriyet Üniversitesi3, Öğr. Gör., Ağrı İbrahim Çeçen Üniversites
Görüntülenme :
338
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, sınıf öğretmenlerinin bilgisayar destekli öğretime yönelik görüşlerini belirlemek ve öğretmenlerin bu konudaki tutumlarının cinsiyet, okullarındaki bilişim sınıfı durumu ve lisans öğrenimlerinde bilişim sınıfında ders almaları değişkenlerine göre incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma grubu Ağrı ili ilköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenleridir. Çalışmada karma yaklaşım araştırmalarından zenginleştirilmiş desen kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak Arslan (2006) tarafından geliştirilen “Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre okullarında bilişim sınıfı olan öğretmenlerle bilişim sınıfı olmayan öğretmenlerin eğitimde bilgisayar kullanımına yönelik tutumları arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır. Cinsiyete göre BDÖ (Bilgisayar destekli öğretim) tutum puanları arasında bayanlar yönünde pozitif olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. Öğretmenlerin lisans düzeyinde bilişim sınıfında ders alıp almamaları ile BDÖ’ ye yönelik tutumları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı bulunmuştur.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to analyze attitudes of classroom teachers about computer aided instruction (CAI) and to evaluate their attitudes according to variables: gender, classroom conditions and taking courses in information classrooms in their undergraduate education. The study group consists of classroom teachers working in elementary schools in Agrı. Triangulation design with mixed approach researches is used in the study. Arslan’s (2006) “The Attitude Scale toward Making Computer Supported Education” is used as data collection tool. The results of the study show that there is no significant relationship between the attitudes towards using computer of teachers who have information classrooms in their schools and the teachers who do not have. As to ‘gender’, teachers’ attitudes towards CAI are positively correlated in female teachers. Furthermore, it is also concluded that there is no significant relationship between teachers’ having or not having computer experience in their undergraduate education and their attitudes towards CAI.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :