Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ortaöğretimde matematik ders kitabı yerine alternatif kaynakların tercih edilme nedenleri

Yazar kurumları :
KTÜ1, Giresun Üniversitesi2
Görüntülenme :
318
DOI :
Özet Türkçe :

Tüm dünyada matematik öğretim programına uygun olarak hazırlanan ders kitapları, özellikle son yıllarda yenileşme çalışmalarının benimsenmesiyle birlikte matematik öğretiminde  etkili  bir  güç  olarak  görülmektedir.  Ülkemizde  ise ortaöğretim müfredatlarının yenilenmesine paralel olarak hazırlanan ders kitaplarının etkililiği ve kullanımı hakkındaki çalışmaların azlığı ile ders kitaplarının işlevselliği söz konusu iken  son  yıllarda  etkililiğini  kaybettiğine  dair  ortaya  çıkan sonuçlar,  mevcut araştırmanın  yapılma  ihtiyacını  gündeme  getirmiştir.  Bu sebeple,  matematik  ders kitaplarının  öğrencilerin  ihtiyaçlarını  ne  düzeyde karşıladığı  ve  öğrencilerin  ders kitabı  dışındaki  kaynaklara  yönelme nedenlerinin  araştırılması,  önemli  bir  konu olarak  görülmektedir.  Bu  amaçla Trabzon  ilindeki  iki  liseden  rastgele  seçilen 9,10,11 ve 12. sınıf öğrencilerinden toplam 170 öğrenciye, araştırmacılar tarafından geliştirilen  bir  anket  formu uygulanmıştır.  Araştırmanın  sonunda  öğrencilerin, mevcut  ders  kitaplarını kısmen  yetersiz  bulduklarından,  ihtiyaç  duydukları  bilgiye daha  rahat ulaştıklarından,  bireysel  farklılıkları  dikkate  almasından,  ödevlerine yardımcı olduğundan  ve  kitaplardaki  soru  biçimlerinin  üniversite  sınavında  çıkan soru biçimlerine  daha  uygun  olduğunu  düşündüklerinden  alternatif  kaynaklara yöneldikleri açığa çıkmıştır.

Özet İngilizce :

Along with the adoption of the reform movements, textbooks prepared properly to the mathematics curriculum at  all over the world has seen as an effective  force  in mathematics teaching. Limitation of the studies about the effectiveness and usage of textbooks  prepared  parallel  to  the  renewal  of  secondary  school  curriculum in  our country and the results on loosing textbooks’ effectiveness in the last few years has revived  the  need  for  conducting the  current  study.  For  this  reason, it’s  seemed  an important issue  to  examine if current mathematics textbooks satisfied to high school students'  needs  and  to  investigate  the  students' reasons  for  choosing  alternative sources.  In  the  research,  The  Likert  type scale  developed  by  the  researchers  was applied  to  170  students  randomly selected  from  two  different  high  schools  in Trabzon city.  Results revealed that students use alternative sources since they found textbooks  somewhat inadequate,  they  reached  easily  to  the  necessary  information, these sources consider the individual differences and helping their homeworks. Also students found question types in these sources are more proper to university entrance exams than textbooks.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :