Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dinamik matematik yazılımı kullanımının lise öğrencilerinin matematik hakkındaki inançlarına etkisi

Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi1, Tavas Anadolu Öğretmen Lisesi2
Görüntülenme :
255
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma dinamik matematik yazılımları ile zenginleştirilen matematik öğrenme ortamının  lise  öğrencilerinin  matematik  hakkındaki  inançlarında  nasıl  bir değişim oluşturduğunu  belirlemeyi  hedeflemiştir.  Zayıf  deneysel  desenlerden, öntest  – sontest tek gruplu modele göre yürütülen araştırmada üç alt boyuta sahip daha önce geliştirilmiş  bir  inanç  ölçeğine  göre  öğrencilerin  matematik  hakkındaki  inançları belirlenmiş  ve  20  hafta  süren  dinamik  matematik  yazılımı  GeoGebra  destekli haftalık  2  saatlik  seçmeli  bir  matematik  dersinin  inançlar  üzerindeki  etkisi  tespit edilmiştir.  Buna  göre  öğrencilerin  matematik  öğrenme  süreci  hakkındaki  inançları ile  ilgili  bazı  maddelerde  olumlu  yönde  anlamlı  değişim  gözlemlenmekle  birlikte bazı  maddelerde  de  anlamlı  olmasa  da  yine  olumlu  değişimler  tespit  edilmiştir. Matematiğin  kullanımı  ve  matematiğin  doğası  ile  ilgili  inanç  maddelerinde  ise anlamlı  bir  değişim  tespit  edilmemiştir.  Bulgulara  bağlı  olarak,  uygun  şartlarda dinamik  matematik  yazılımı  destekli  yürütülen  matematik  derslerinin  öğrencilerin matematik hakkındaki inançlarını olumlu düzeyde etkileyebileceği düşünülmüştür.

Özet İngilizce :

This  research  aimed  to  determine  how  the  beliefs  of  high  school  students about mathematics  changed  in  the  environment  enriched  by  dynamic  mathematics software. The research was designed according to the pretest-posttest single group model  which  is  one  of  the  weak  experimental  research  designs.  The  beliefs  were determined by a belief scale which has three sub-dimensions before and after a 20 weeks elective mathematics course supported by the dynamic mathematics software GeoGebra.  After  the  course, while  some  items  about  mathematics  learning processes  has  been  positively  changed  significantly  some  of  the  items  showed  a positive change even if it is not significant. A significant change, about nature of mathematics  and  usage  of  mathematics,  could  not  be  determined.  According  to these  findings,  it  is thought  that  mathematics  courses  conducted  by  dynamic mathematics software have  the  potential  of  affecting  the  mathematical  beliefs positively.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :