Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turizm Araştırma Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kırsal turizmin gelişimi konusunda yerel halkın algıları: fethiye yöresi örneği

Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu1, Muğla Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu2
Görüntülenme :
907
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın Amacı: Kırsal turizm üzerine yapılan bu araştırmada, Fethiye yöresinde yaşayan yerel halkın kırsal turizmin ekonomik ve sosyo-kültürel etkileriyle ilgili farkındalığının tespit edilmesi ve yerel halkın kırsal turizm aktivitelerinde yer almaya ne derece istekli ve hazır olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırmada veri toplama yöntemi olarak yarı yapılandırılmış mülakat yöntemi kullanılmıştır. Bulgular ve Sonuçlar: Yerel halkla yapılan mülakatlarda aktif olarak turizmde çalışan ya da yöredeki turizm faaliyetlerinin farkında olan yerel halkın, kırsal turizme sıcak baktığı, ancak kendine ait yaşam alanlarında gerçekleştirme konusunda çekimser kaldığı gözlemlenmiştir. Yerel halk, kırsal turizmin kırsal bölgelerdeki istihdam sorununa çözüm bularak, kırdan kente göçü azalttığının bilincindedir. Çalışmada kırsal turizmle ilgili benzer birçok konuda yerel halkın görüşleri özetlenmiştir. Bu çalışmadan hareketle, hükümet veya ilgili kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek, yerel halkın turizm faaliyetlerine katılmasına olanak sağlayacak ve kırsal turizm hakkında onları bilgilendirecek projelerin yörede kırsal turizmin gelişimini şekillendireceği düşünülmektedir.

Özet İngilizce :

Purpose of Study: The aims of this research are; determininig local community's (in Fethiye area) awareness about effects of rural tourism and examining the applicability of rural tourism in this area by identifying how much people are eager and ready to take a part in rural tourism activities. Method: In this research semi-structured interview method was used as data gathering method. Findings and Results: In ınterviews that were done with locals it was seen that locals who work in tourism actively or were aware of the tourism activities in the area leaned toward to rural tourism but they were abstaining in running it in their living areas. Locals were aware that rural tourism solved the employment problem in rural areas and it diminished immigration from rural into urban. This study review of locals' opinions on some subject about rural tourism. At this point, various projects to enable locals to join rural tourism more actively and to raise locals awareness about rural tourism should be carried out by goverment or/and related organisations. Subsequent works may be important to shape devolopment of rural tourism in Fethiye.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :