Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

TURAN-SAM ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ MEVSİMLİK DERGİSİ

Yıl 2013 , Cilt 5 , Sayı 18

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite öğrencilerinin türk dünyası algısı ve bilgi kaynakları

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi1, Bakü Devlet Üniversitesi, Coğrafya Fakültesi2
Görüntülenme :
351
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Üniversite öğrencilerinin Türk Dünyası ile ilgili bilgi düzeylerini, algılarını ve bu bilgileri hangi kaynaklardan edindiklerini belirlemektir. Çalışma 2011-2012 öğretim yılı güz döneminde gerçekleştirilmiştir. Çalışmamanın verileri anket uygulaması ile toplanmıştır. Anket uygulamasından elde edilen veriler SPSS 17 paket programında değerlendirilerek, tablolar oluşturulmuş ve oluşturulan tablolar yorumlanarak değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, Üniversite öğrencilerinin Türk Dünyası ile ilgili bilgi düzeyi yeterli seviyededir. Öğrencilerin edindikleri bilgileri daha okul öğrenmeleri ile basılı ve görsel medya araçları sayesinde edindikleri anlaşılmıştır. Bu çalışmadan elde edilen bir diğer sonuç, Türk Dünyası insanlarını geleneklerine bağlı, muhafazakar, dindar, kaderci, yardımsever ve sıcakkanlı olmakla birlikte neşesiz, kaba ve hoşgörüsüz insanlar olarak algıladıklarıdır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is the determined the level of knowledge, perceptions and to identify the sources of information of the University students on Turkish World. The universe of the study is university students. The study was carried out in the fall semester of the academic year 2011-2012. The data was collected survey methods. The data obtained from the survey application package SPSS 17 programme, after created the tables and evaluated and interpreted the tables. According to the findings, the university students' perceptions and the level of knowledge of the Turkish World is level of adequate. It is seen that the students has been learned information from press and visual media and learning of school. In addition, the students perception the people of the Turkish World as the conservative, religious, fatalistic, helpful and friendly, but overall, joyless and intolerant.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :