Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

TURAN-SAM ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ MEVSİMLİK DERGİSİ

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 10

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk dünyasında bilimsel ve akademik işbirliği politikalarının psiko-sosyal analizi

Yazar kurumları :
Bingöl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm BaĢkanı1
Görüntülenme :
315
DOI :
Özet Türkçe :

20. yüzyılın sonu ve 21. yüzyılın başında bölgesel düzeyde ve tüm dünyada ülkeler arasındaki sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi, askeri ve teknolojik ilişkileri derinden etkileyen köklü değişmeler ve gelişmeler yaşanmıştır. Başta Sovyet Rusya olmak üzere Yugoslavya gibi ülkelerin parçalanması Orta Asya, Kafkasya ve Balkanlar‟da Bazı Türk Devletleri‟nin bağımsızlıklarını bazılarının da özerkliğini kazanmalarını sağlamıştır. Bu devlerin bağımsızlığını ilk önce Türkiye Cumhuriyeti devleti tanımış, tanınması içinde uluslararası platformlarda yoğun çaba harcamıştır. Soğuk savaş döneminde tarafsız kalan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu tarihi fırsatların ortaya çıkması ile süratli bir şekilde yeni bir strateji geliştirme gereğini hissetmiştir. Ancak, yıllarca izlenen yanlış devlet politikası ve taassubcu bürokratik yöneticiler yüzünden Türkiye devlet olarak birçok yönlerden hazırlıksız yakalandı. Ancak, devletin bu boşluğunu kısa sürede sivil toplum kuruluşları doldurdu ve Türk Dünyası ile ilişkiler böylece yeni bir ivme kazandı. Bu süreçte kurulacak ikili ilişkilerin Türkiye‟nin bölgesel aktör haline geleceği kanaatini güçlendirdi. Çünkü köklü bir geçmişi olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti‟nin, Orta Asya, Kafkasya ve Balkan ülkeleri ile sosyal, kültürel, dini, tarihi ve stratejik olarak ortak bir geçmişi vardır. Ortak dil, din, tarih, soy, medeniyet ve kültür birliğine sahip olan bu devletlerin ve milletlerin sağlıklı, yapıcı ve güven esasına dayalı birliktelikleri bir zorunluluktur. Türk Dünyasının ünlü düşünürü Ġsmail Bey Gaspıralı‟nın, "Dilde, Fikirde, İşte Birlik" düşüncesi de kurulacak sağlıklı ilişkilerin bir sonucu olarak hayata geçmiş olacaktır. Bunun için Yükseköğretim kurumlarımıza, kültür kuruluşlarımıza ve sivil toplum örgütlerimize büyük iş düşmektedir. Bu çalışmamızda Türkiye Cumhuriyeti devleti ile Türk Devlet ve Toplulukları arasında yapılan bilimsel ve akademik işbirliği politikalarının psiko-sosyal analizi, karşılaşılan sorunlar ve buna ilişkin öneriler ortaya konmuştur.

Özet İngilizce :

At the end of 20th century and at the beginning of the 21st century, changes and developments deeply affecting social, cultural, economic, political, military and technological relationships took place in regional level and between countries all over the world. Particularly taking its start in the Soviet Union, disintegration of countries such as Yugoslavia, has provided some Turks to gain the autonomy and some to gain their independence in Central Asia, the Caucasus and the Balkans. Republic of Turkey recognized the independence of these giants in the first place, has spent intense effort on international platforms in recognition of these giants. Remaining neutral during the Cold War, State of the Republic of Turkey quickly felt the need to develop a new strategy with the emergence of this historic opportunity. However, owing to the wrong policy of the state for many years and bigotrial bureaucratic administrators, Turkey was caught unprepared in many ways. However, non-governmental organizations has filled this gap of the state as soon as possible and gained a new impetus to the relations with the Turkish World. Bilateral relations to be established during this process has strengthened the conviction that Turkey will become a regional actor. Because of having a long history, the Republic of Turkey has a common social, cultural, religious, historical and a strategic history with Central Asia, the Caucasus and the Balkan countries. For these states and nations of common language, religion, history, ancestry, culture, civilization and cultural unity, it is an obligation to have healthy, constructive unions based on trust. Ismail Bey Gaspirali‟s, renowned thinker of the Turkish World, the idea of "Unity in Language, idea, business" will also be established as a result of healthy relationships. For this, big responsibilities are given to our institutions of Higher Education, culture, business establishments and civil society organizations. In this study, the psycho-social analysis of the scientific and academic cooperation policies between the Republic of Turkey and the Turkish States and Communities, problems faced and related recommendations have been expressed.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :