Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

TURAN-SAM ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ MEVSİMLİK DERGİSİ

Yıl 2013 , Cilt 5 , Sayı 17

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Karabağ meselesi ve uluslararası boyutu

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü1
Görüntülenme :
336
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Karabağ Meselesi ele alınıp irdelenmiştir. Bu meseleyi oluşturan yapısal unsurlar ve temel nitelikleri, uluslararası ilişkiler boyutuyla birlikte aydınlatılmaya çalışılmıştır. Öncelikle Karabağ Meselesi'nin ortaya çıkışı, önemi, gelişimi ve daha sonra uluslararası boyutu ortaya konulmuştur. Karabağ Mesele'sine çözüm bulmak amacıyla başlatılan uluslararası çaba ve girişimler, neden ve sonuçları itibariyle önemine binaen genişçe tartışılmıştır. Çalışma boyunca soruna yol açan tarafların kendi çıkarları ve çıkar algılamaları yanında, konuya duyarlı uluslararası aktörlerin yaklaşımı, ulusal çıkar hesapları bağlamında tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmanın problematiki böylece ana hatlarıyla ortaya konulduktan sonra, bir çözüm imkânının mümkün olup olamayacağı ve kalıcı bir barışın nasıl sağlanabileceği değerlendirmesiyle çalışma tamamlanmıştır. Bölgesel ve bölge-dışı uluslararası etkili aktörlerin tutumlarının aydınlatılmasına, önemi dolayısıyla geniş yer verilmiştir. Çalışmamıza yön veren temel iddia, Karabağ Meselesi'nin ortaya çıkmasına yol açan iç dinamiklerin yanında uluslararası boyutunun olduğu yönündedir. Öyleyse, çatışmaya çözüm bulmak amacıyla gündeme getirilen herhangi bir girişim, bu hususu dikkate almak zorundadır.

Özet İngilizce :

In this study, the structural factors that make up the Nagorno-Karabakh issue and the nature of the conflict due to this issue will be illuminated from a perspective of international relations. First of all, the emergence of Nagorno- Karabakh issue, its importance, its development and its international dimension will be taken up and illuminated. The international efforts and initiatives which are carried out in order to find a solution to the Karabakh issue will be discussed along with the causes and consequences. Throughout this paper, the interests of the relevant parties and their perceptions of interests were tried to be determined. Additionally, after the problematic of the paper has been outlined, the paper will discuss if any solution is possible and, if any, what kind of solution may bring a lasting peace. The main thesis leading to the current study is that the Karabakh issue has a strong international dimension along with internal dynamics. If so, any attempt to find a solution to the conflict has to take it into consideration.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :