Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

TURAN-SAM ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ MEVSİMLİK DERGİSİ

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dini kultun (pərəstişin) soioloji mahiyyəti və kult qrupunun yaranma səbəbləri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Azerbaycan BDU Dissertantı1
Görüntülenme :
536
DOI :
Özet Türkçe :

Bu məqalədə dini kult və kult qrupunun yaranma səbəbləri haqqında klassik və müasir sosioloji modellər araşdırılır. Mövzu ilə bağlı tarixi və nəzəri məsələlər mədəniyyət, sosial fəaliyyət, sosial struktur, funksional inteqrasiya, hakimiyyət və münaqişə kimi sosioloji konseptlərdən təşkil olunmuş konsepsiyanın işiğında təhlil olunur. Sosioloji analiz əsasən dini kultu və kult qrupunu geniş əhali kütləsinin sosial səfərbərliyini, sosial təşkilatlanmasını təmin edən, onlara həyatın mənasını anladan və hiss etdirən bir vasitə və mənbənin üzərində cəmləşdirilir.

Özet İngilizce :

This article deals with classical and contemporary sosiological models regarding religious cult and cult group formation. The questions, both historical and theoretical, related to the issues are examined within the conceptual frame built in sociological concepts of culture, social action, social structure, functional integration, power and conflict. The sociological analysis focuses on the religious cult and cult groups as sources of social organization and social mobility of the mass, the social rather than individual psychological factors in understaning and feeling the meaning of life and social identity.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :