Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

TURAN-SAM ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ MEVSİMLİK DERGİSİ

Yıl 2013 , Cilt 5 , Sayı 20

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa insan haklari sözleşmesi uygulamasina eleştirel bakiş

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kamu Hukuku Uzmanı ve İstanbul Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulu1
Görüntülenme :
467
DOI :
Özet Türkçe :

İnsan hakları köklü bir geçmişe sahip olup, yöneticilerin halklarına tanımış oldukları haklardır. Bu doğrultuda tarihte Cyrus kil tabletleri örnek teşkil ederken, Osmanlı Devleti zamanında Fatih Sultan Mehmet’in fermanları, belirli grup, etnik veya mezhepsel kimliklere bakılmadan genel oluşu nedeni ile günümüz insan hakları çalışmalarına örnek teşkil etmektedir. Modern çağın insan hakları savunuculuğunu üstlenmiş olan Avrupa Konseyi kültürlerin, toplumların kaynaşması ve gelişmesine etkide bulunmaya çalışmıştır. Avrupa Konseyi bu bağlamda ötekileştirme de bulunarak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin temel maddelerini kendi, din,dil ve mezhep anlayışı bağlamında faaliyete geçirerek ve diğer Avrupa vatandaşlarını, özellikle Müslümanları ve Türk Milletini ötekileştirmeye çalışmaktadır.

Özet İngilizce :

Has a long history of human rights as, human rights, rights that are recognized to the peoples of managers. In this direction at the time Cyrus clay tablets example, while the Ottoman Empire at the time of Fatih Sultan Mehmet specific group, ethnic or sectarian identities without considering the overall occur because of the modern human rights work is exemplary. The modern age has taken over the defense of human rights, the European Council of cultures, fusion of society and has tried to influence the development. Council of Europe in this context othering also bulunarak the European Convention on Human Rights of the basic ingredients of their religion, language and sect context of understanding the activities in passing and other European citizens, especially Muslims and the Turkish Nation othering is working.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :