Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Tunceli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kiştim marı: dersim yöresi kızılbaş ocaklarını hacı bektaş evlâdına bağlama girişimi ve sonuçları

Yazar kurumları :
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tarih bölümü1
Görüntülenme :
294
DOI :
Özet Türkçe :

İttihat Terakki yönetimi Birinci Dünya Savaşı sırasında nizami orduların yanı sıra milis güçlerinden de yararlanma yoluna gitmiştir. Bu cümleden olarak, doğu cephesinde savaşmak üzere Alevi-Bektaşilerden oluşan bir milis alayı teşkil edilmesine karar verilmiş ve bu alay için milis toplanması işi de Bektaşi şeyhi Cemaleddin Çelebi'ye havale edilmiştir. Aynı zamanda bu alayın komutanlığı verilen Cemaleddin Çelebi Alevi nüfusun yoğun olduğu yerleri dolaşmış, bir yandan milis toplarken diğer yandan da muhtelif Alevi gruplarını kendisine bağlama amacıyla faaliyet yürütmüştür. Cemaleddin Çelebi'nin bu gayretleri bazı bölgelerde başarılı olurken bazı bölgelerde de ciddi dirençle karşılaşmıştır. "Tarik erkânı" Çelebi'nin nüfuz mücadelesine karşı sergilenen Kızılbaş/Alevi direncinin sembolü olmuştur. Nuri Dersimi'nin anılarında kaydettiği bir olay bize bu mücadelenin berrak bir kesitini sunmaktadır.

Özet İngilizce :

Alongside with the regular troops, the Union and Progress administration resorted to militia regiments during the First World War. As part of this policy, they decided to form a militia regiment recruited from among the Alevi-Bektashi population and commissioned Cemaleddin Çelebi, the head of the Bektashi order, to recruit soldiers. For this purpose, Cemaleddin Çelebi, who was also appointed as the commander of this regiment, visited parts of Anatolia inhabited by Alevis. During his travels, Cemaleddin Çelebi also engaged in propaganda activities in order to bind Kızılbaş / Alevi population to his spiritual personality. While his efforts attained considerable success in some regions, many Kızılbaş / Alevi grups posed serious resistance against Çelebi's propaganda. A peculiar Kızılbaş ritual called "Tarik erkânı" came out as the symbol of this resistance. An instance recorded by Nuri Dersimi in his memoirs presents us with a clearcut cross-section of this struggle.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :