Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Tunceli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fatih harbiye romanına edebiyat sosyolojisi açısından bir bakış

Yazar kurumları :
Tunceli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü2
Görüntülenme :
779
DOI :
Özet Türkçe :

Fatih Harbiye romanı XIX. yüzyılın sonları ile XX. yüzyılın başlarında, Türk toplum hayatında meydana gelen değişmeler ve bu değişmelerin bireyler üzerindeki etkileri üzerine kurulmuştur. Aynı zamanda, tam bir şark kültürüyle büyümüşlerin garba yönelişleriyle yaşadıkları sosyal ve psikolojik iç çatışmalar da romanda ele alınmaktadır. Doğu-Batı ekseninde keskinleşen kültürel çatışma, romanda mekân, kişi ve eşyalar üzerinden yoğun bir şekilde yansıtılarak toplumsal hayatın yönlendiricisi olmuş ve bireysel bunalımların temeline oturtulmuştur. Bu nedenle, edebiyat sosyolojisi açısından incelenmeye değer olan bu eserde, dönemin pek çok sosyal ve bireysel probleminin temelindeki nedenler, karakter, mekân ve eşyalar üzerinden yorumlanarak yakalanabilmektedir. Bu yazı, Fatih Harbiye romanındaki tersinden oryantalist bakışı sosyolojik bir yaklaşımla tipler, mekânlar ve kullandıkları eşyalar bağlamında değerlendirmektedir.

Özet İngilizce :

The novel Fatih Harbiye has been based upon social changes and their effect on individuals in Turkish society at the end of XIX century and the beginning of the XX century. The novel also concerns the social and psychological internal conflicts of those who were raised thoroughly in an Oriental culture but orientated towards the West. Cultural struggle that gets accentuated on the axis of East-and-West has been reflected intensely in the novel through space, persons and objects, thus becoming a shaping factor in social life, and it has been placed at the base of individual crises. For this reason, the novel is worth studying with regard to sociology of literature and the causes underlying many social and individual problems of the time period are captured through an interpretation over characters, space and objects in this work. This study examines the reverse Orientalist perspective in the novel Fatih Harbiye in the context of characters, space and objects, using a sociological approach.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :