Ammannia auriculata var. arenaria (LYTHRACEAE)’NIN TEMEL ANATOMİK ÖZELLİKLERİ

Bu çalışmada Ammannia auriculata Willd. var. arenaria (Kunth) Koehne (Lythraceae)’nin tanımlanmasını sağlamak ve diğer bitkilerle karıştırılmasını önlemek amacı ile bazı anatomik özelliklerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bitkinin kök, gövde yaprak kısımları Formalin-Aceto-Alcohol (FAA)’da fikse edilip değişik boyalarla boyandıktan sonra mikroskopta incelenmiş ve fotoğrafları çekilmiştir. Sonuç olarak; 1) yaprak anatomisinin kısmen mezofit karakterleri gösterdiği, gövde ve kök anatomisinin aerankimatik geniş bir korteks ile sucul karakterleri daha fazla taşıdığı, 2) kök ve gövdede sekonder ksilemin kalın lignifiye dokularının dışa doğru yer aldığı dikkat çekmiştir. Bulgular, benzer çalışma sonuçları ile karşılaştırılmıştır.

BASIC ANATOMICAL PROPERTIES of Ammannia auriculata var. arenaria (LYTHRACEAE)

This study was performed in order to define some anatomical characteristics of Ammannia auriculata Willd. var. arenaria (Kunth) Koehne (Lythraceae) to ensure a proper identification of the species and prevent confusion with other plants. Roots, leaves and stems of the plants were fixed in Formalin-Aceto-Alcohol (FAA), stained with various dyes, examined under a microscope and their photos were taken. The microscopic investigations of the plant parts revealed that 1) the leaf anatomy showed partly mezophyte character, the stem and roots beared aquatic characters with a wide aeranchymatic cortex and 2) thick lignified secondary xylem tissue in the roots and stems were located outwards of the stele. The results were compared with those of similar studies.

Kaynakça

Aybeke M. & Sürek, H. 2005. Çeltik Tarlalarında Tespit Edilen İki Yeni Yabancı Otun (Söğüt otu = Amannia auriculata Willd. var. arenaria (Kunth) Koehne ve Dip otu = Lindernia dubia (L.) Pennell) Tanımlayıcı Özellikleri. Hasad, 21: 48-49.

Aybeke M., Sezik, E. & Olgun, G. 2010. Vegetative anatomy of some Ophrys, Orchis and Dactylorhiza (Orchidaceae) taxa in Trakya region of Turkey. Flora, 205(2): 73-89.

Aybeke, M. 2012. Comparative anatomy of selected rhizomatous and tuberous taxa of subfamilies Orchidoideae and Epidendroideae (Orchidaceae) as an aid to identification. Plant Systematic and Evolution. 29 (9): 1643–1658.

Chaodong, Y., X. Zhang, J. Li, M. Bao, D. Ni & and J.L.Seago Jr. 2014. Anatomy and Histochemistry of Roots and Shoots in Wild Rice (Zizania latifolia Griseb.). Journal of Botany, 1817-1827.

Çelebioğlu S. & Baytop, T. 1949, Bitkisel tozların tetkiki için yeni bir reaktif. Farmakolog, 19: 301.

Fleck, A.T., Thandar, N., C. Repenning, F. Stahl, M. Zahn, & M.K. Schenk. 2011. Silicon enhances suberization and lignification in roots of rice (Oryza sativa). Journal of Experimental Botany, 62(6): 2001–2011.

Johnson, W.C., Graham, J.H. & Helwig, E.B. 1964. Histochemistry of the acid mucopolysaccharides in cutaneous calcifications. Journal of Investigative Dermatology, 42: 215.

McManus, J.F.A. 1948. Histological and histochemical uses of Periodic acid. Stain Technology. 23: 99.

Mundo, S.R. & Duarte, M.D. 2007. Leaf and stem morpho-anatomy of dedaleiro: Lafioensia pacari A.St-Hil. (Lythraceae). Latin American Journal of Pharmacy, 26(4): 522-529.

Turki, Z.A. 2007. The genus Ammannia L. (Lythraeae) in Egypt. Flora Mediterranea, 17: 97-114.

Vardar, Y. 1962. Botanikte Preperasyon Tekniği (Uygulama Kitabı). s. 28-30, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi Kitapları serisi, No:1, İzmir.

Zago, A.M., Manfron, M.P., Morel, A.F. & Zanetti, G.D. 2009. Morfonatomia do caule de Cuphea glutinosa Cham. & Schltdl. (Lythraceae). Brazilian Journal of Pharmacognosy, 19(3): 720-726.