Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası E-Dergi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Turizm bölümü öğrencilerinin girişimcilik eğitimlerinin girişimcilik eğilimlerine etkisi

Yazar kurumları :
Trakya Üniversitesi1
Görüntülenme :
347
DOI :
Özet Türkçe :

Ülkelerin ekonomik anlamda gelişmesi ve kalkınması sahip oldukları insan gücü ve bu insan gücünü üretimi arttırıcı yatırımlara yönlendirmesine bağlıdır. Bu nedenle son dönemlerde girişimcilik ve girişimci kavramları daha fazla önem kazanmıştır. Turizm sektörü de içinde çok fazla emek barındıran bir sektör olarak girişimci potansiyeline sahip en önemli sektörlerdendir. Girişimcilik potansiyelinin ortaya çıkartılması, girişimcilerin sahip olduğu yeteneklerin geliştirilmesi için girişimci adaylarının gerekli bilgilerle donatılması gereklidir. Bu bağlamda potansiyel girişimci adayı olan turizm bölümü öğrencilerinin girişimcilik eğitimi almaları önemlidir. Bu çalışmada, Trakya Üniversitesi Turizm Bölümü öğrencilerinin mesleki tercihlerinde rol oynayan faktörlerin belirlenmesinin yanında girişimcilik eğilimlerini etkileyen eğitim faktörleri açıklanmaya çalışılmıştır. Söz konusu çalışma ile girişimcilik eğitiminin girişimcilik eğilimine kısmen etkisi olduğu bulunmuştur.

Özet İngilizce :

The development of countries in terms of economy depends on their labor force and to the steering of this labor force to investments that enhance production. Therefore, entreprenuership and concepts related with entreprenuers come into question recently. Since tourism sector is labor intensive, it is one of the most important sectors with entreprenuership potential.Conceiving the entreprenuership potentials, improving entreprenuership skills and preparing potential entreprenuers with required information is important. In this regard, it is essential that tourism department students as a potential entreprenuer candidates receive enterprenuership education. In this study, substantial factors that affect the professional choices of students of Trakya University, Tourism Department and educational factors that affect students's entreprenuership inclinations are tried to be explained. It is found that entreprenuership education partially affects entreprenuership inclinations.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :