Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası E-Dergi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Lojistik sektöründe rekabet gücü odakli stratejik maliyet yönetimi

Yazar kurumları :
İstanbul AREL Üniversitesi1
Görüntülenme :
393
DOI :
Özet Türkçe :

Lojistik sektörü küresel ekonomide çok önemli bir role sahiptir. Sektör, ülkemizde ve dünya ekonomisinde hızla büyümektedir. Diğer yandan, rekabet düzeyi, sektörde keskin bir şekilde artmaktadır. Bu bağlamda, çalışmanın temel amacı, Türkiye lojistik sektöründeki firmaların rekabet gücünü yükseltmek için stratejik maliyet yönetimi yaklaşımını analiz etmektir. Çalışmada elde edilen sonuç, Türkiye’deki lojistik işletmeleri, artan dinamik rekabetçi ortamda, sürdürebilir büyümelerini sağlamak için, Porter tarafından geliştirilen jenerik rekabet stratejilerini ve gelişen stratejik maliyet yönetim yaklaşımlarını etkinlikle birleştirerek ve uygulayarak, hizmet maliyetlerini düşürüp, sundukları değeri yükseltip rekabet güçlerini artırmak zorundadırlar.

Özet İngilizce :

Logistic sector has very important role in the global economy. The sector has been growing rapidly both in Turkey and the world economy. On the other hand, competition level is increasing in the sector sharply. In this context main aim of the study is to investigate the strategic cost management approach to increase competitiveness level of the firms in the logistic sector in Turkey The result of the study is that under increasing dynamic competitive environment, logistic companies in Turkey have to increase their competitiveness level against foreign competitors in order to achieve sustainable growth by decreasing their service costs and increasing the value supplied by integrating and implementing the generic competition strategies developed by Porter and the emerging strategic cost management approaches efficiently.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :