Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Memlûk devleti ve kuzey anadolu

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü1
Görüntülenme :
356
DOI :
Özet Türkçe :

1250–1517 yılları arasında Mısır ve Suriye'de hüküm sürmüş olan Memlûk Türk Devleti'nin kuzey sınırı, en yoğun hadiselerin yaşandığı sınırıdır. Özellikle Anadolu'nun güneyinde bulunan Dulkadiroğulları, Ramazanoğulları ve Karamanoğulları gibi Türkmen Beylikleri ile iyi ya da kötü yönde seyir gösteren münasebetler içinde olmuştur. Bununla beraber Anadolu'nun kuzeyi ile aynı oranda irtibat yaşanmamıştır. Bunun en önemli sebebi aradaki mesafedir. Güney Anadolu Beyliklerinin Memlûklerle sınır olmaları hasebiyle bir mecburiyetin sonucu olarak hâsıl olan sıkı ilişkileri Kuzey Anadolu Beylikleri için söz konusu değildir. Buna rağmen Memlûk Devleti ile Candaroğulları Beyliği arasında mektuplaşma, hediyeleşme ve bazı hadiseler vuku bulmuştur.

Özet İngilizce :

The North border of the Mamluk Turkish State which reined between 1250- 1517, was the most active border because of the occurrences happened in this region. Especially they had relations for better or worse with The Turkmen principalities such as Dulqadirids, Ramazanids and Karamanids situated at the south part of Anatolia. Nevertheless it couldn't have been communicated at the same ration with the north. The most important reason of it was the distance between them. The steady relations that the Mamluks developed with the South Anatolian Principalities is not point at use for the North Anatolian Principalities. Nonetheless, some of the correspondences and giving away ceremonies happened between Candar Principality and The Mamluks.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :