Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Londra konferansı’nda ahmet tevfik paşa

Yazar kurumları :
Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
279
DOI :
Özet Türkçe :

Ahmet Tevfik Paşa (Okday), Osmanlı Devleti'nde sefaret kâtipliği, ortaelçilik, büyükelçilik, hariciye nazırlığı ve sadrazamlık gibi önemli görevler almış bir devlet adamıdır. Bilindiği gibi, Birinci Dünya Savaşı sonrasında savaşan devletler arasında barış antlaşmaları imzalanmıştı. Osmanlı Devleti'de savaştan yenik çıkmış ve İtilâf Devletleri ile Sevr Barış Antlaşmasını imzalamıştı. Başta İngiltere olmak üzere İtilâf Devletlerinin bundan sonraki hedefleri bu antlaşmayı uygulamaya geçirmekti. Osmanlı Devleti için oldukça ağır şartlar taşıyan bu antlaşmaya tepki olarak Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde başlayan Millî Mücadele hareketi gün geçtikçe kuvvetlendi. Nitekim Türk Ordusu Yunanlılara karşı ilk zaferini I. İnönü'de (6-11 Ocak 1921) kazandı. Bunun üzerine İtilâf Devletleri İstanbul hükümeti ve zaferin asıl sahibi olan Ankara hükümetini Londra Konferansı'na (21 Şubat-12 Mart 1921) davet ettiler. Başta İngiltere olmak üzere bu devletlerin amacı, her iki hükümet arasında var olan fikir ayrılığından faydalanmak ve Sevr Antlaşması'nda birtakım ufak değişiklikler yaparak antlaşmayı Türklere kabul ettirmekti. Bu çalışmada, İstanbul hükümeti adına Londra Konferansı'na başdelege olarak katılan Sadrazam Ahmet Tevfik Paşa'nın konferans görüşmelerindeki genel tutumu ve sözü Ankara heyetine bırakarak İtilâf Devletlerinin yukarıda bahsettiğimiz oyununu altüst edişinin basın ve siyasi çevrelerdeki yankıları ele alınmıştır.

Özet İngilizce :

Ahmet Tevfik Pasha (Okday) was a statesman who served as secretary of the embassy, minister, ambassador, minister of foreign affairs and grand vizier in the Ottoman State. As it is known, peace agreements were signed by the warring states after the First World War. The Ottoman State also emerged from the war defeated and signed the Treaty of Sevres with the Allies. The next goal of the Allies, notably England, was to implement this treaty. Having begun as a reaction to the treaty, which stipulated severe provisions for the Ottoman State, The National Struggle movement led by Moustapha Kemal Pasha gained strength gradually. Indeed, The Turkish Army won a victory against the Greeks in the First Inonu War (6-11 January 1921). Upon this, the Allies invited the Istanbul Government and the Ankara Government, which was the true winner, to the London Conference (21 February-12 March 1921). The purpose of these states, notably England, was to take advantage of the differences of opinion between the two governments, make small changes to the Treaty of Sevres and have the Turks agree to the agreement. The present study discusses the overall attitude that Grand Vizier Ahment Tevfik Pasha, who attended the London Conference as the chief delegate on behalf of the Istanbul Government, maintained during the sessions of the Conference and the reflections in the press and political circles of how he foiled the aforementioned plans of the Allies by giving the floor to the Ankara Government.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :