Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ingiliz belgeleri’nde balkan harbi edirne kuşatması 1912-1913

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
403
DOI :
Özet Türkçe :

1912-1913 Balkan Harbi, Türk tarihinin en büyük felaketlerinden biriyle sonuçlandı. Savaş, sadece Balkan ülkeleriyle Osmanlı'nın son hesaplaşması şeklinde değil, aynı zamanda İngiltere'nin de dahil bulunduğu Avrupa büyük devletlerinin çekişmelerine sahne olmuştur. Balkan krizi, çok geçmeden uluslararası rekabetin en önemli sorunu haline gelmiştir. Bölgede Rusya'yı kontrol altında tutmaya çalışan İngiltere, harbin başında tarafsız kalacağını ilan etmişti. Bununla birlikte döneme ait İngiliz resmi belgeleri, savaş ihtimalinin belirmesinden itibaren gelişmelerin çok yakından izlendiğini ve bölgedeki dengelerin muhafazası için çalışıldığını göstermektedir. Balkan Savaşı sonunda Osmanlı Devleti Avrupa'daki topraklarının çok büyük kısmını yitirmiştir. Savaştan en fazla etkilenen vilayetlerden biri Edirne'dir. Birinci Balkan Harbi'nde alınan mağlubiyetler sonucu bir anda yeniden serhad şehri haline gelen Edirne, yaklaşık beş ay süreyle şiddetli Bulgar-Sırp müttefik ordularının kuşatması altında kalmıştır. Şehir 26 Mart 1913 tarihinde yıkıcı bir işgale uğramıştır. Osmanlı kamuoyunda Edirne kuşatması günlerine dair önemli tartışmalardan biri şehirdeki yabancı misyonların, özellikle İngiliz Konsolosu Binbaşı Samson'un kale komutanı Şükrü Paşa ve diğer mülki zevatla olan yakın ilişkileriydi. Konsolosun Edirne kuşatması sürecini konu alan Londra'ya gönderdiği çok ayrıntılı raporlarda bu iddialar ve eleştiriler hakkında bulgulara tesadüf edilmektedir. İngiliz belgelerinin tedkiki sonucu savaş süresince Bulgar ve Türk ordularının genel durumları, günbegün cephe çarpışmaları, kuşatma sürecinde Edirne'nin şiddetli bombardımanı, şehirde yaşanan sosyal ve ekonomik sorunların yanı sıra bölgede Bulgar vahşetine dair İngilizlerin yaklaşım tarzını gösteren önemli bilgilere ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

The Balkan War of 1912-1913 is the one of the disasters in Turkish history. Not only this war was fought as the last battle between the Balkan countries and the Ottoman Empire but also it staged antagonisms amongst the Great Powers including England. The Balkan crises soon became the most important issue of competition on the international agenda. Trying to keep Russia under control in the region England had declared neutrality at the beginning of the war. Nonetheless, on a closer scrutiny over the British official documents pertaining the event shows the fact that from the moment the signs for an imminent war appeared the developments were being closely watched in order to establish a policy to maintain the regional balance. Ottoman Empire lost almost all its European territory at the end of Balkan War. One of the provinces that extremely exposed to the warfare was Adrianople (Edirne). Following the defeats at the first Balkan war Edirne suddenly turned into a frontier city experienced a nearly five month long intensive siege by the allied armies of Bulgaria and Serbia. The city eventually succumbed to a destructive invasion on 26 March 1913. One of the notable debates in the Ottoman press about the siege of Edirne was on the intimate relations between foreign representatives, especially the British consul Major Samson and Şükrü Pasha, the commander in charge of the fortress, together with other civil servants. In the very detailed reports dispatched to London by British Consul Samson concerning the siege is seen trails of the allegations and criticism. Examining the British documents in detail offered valuable information about the general situation of both Turkish and Bulgarian armies; daily front wars; the heavy bombardment of Edirne; the socio-economic problems prevailed in the city as well as the British policy against the atrocities committed by Bulgarians.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :