Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

1990 larda yugoslavya ve bosna hersek

Yazarlar :
Yazar kurumları :
T.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
287
DOI :
Özet Türkçe :

Yugoslavya'da 1980'lerden sonra iyice su yüzüne çıkan etnik anlaşmazlıklar, 1990'lardan itibaren devleti, iç savaşa ve parçalanmaya götüren olaylara dönüşmüştür. Öyle ki, 1991'de Slovenya ile Hırvatistan'ın bağımsızlıklarını ilân etmeleri karşısında Sırbistan bu cumhuriyetlere saldırmıştır. 1992'de Bosna‐Hersek'in de bağımsızlığını ilân etmesi üzerine, bu defa Federal Ordu'yla Bosna Sırpları, sonradan ise Hırvatlar, Müslümanlara saldırmışlardır. Sonuçta, 1991'de Slovenya, Hırvatistan ve Makedonya cumhuriyetleri bağımsızlıklarını kazanmışlardır. Bosna‐Hersek'te ise 1995'te yeni bir yapı meydana getirilmiştir. 1999'da NATO'nun müdahalesiyle Kosova da fiilen Sırbistan'ın bünyesinden ayrılmıştır. Bütün bu hadiselerin sonucunda Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti'nin vârisi olarak yeni Federal Yugoslavya veya sonradan Sırbistan ve Karadağ adıyla anılan devlet, tarih sahnesindeki yerini almıştır. Ancak Sırplarla Karadağlıların meydana getirdiği bu devlet, Yugoslavya Krallığı'nın veya Tito'nun kurduğu Yugoslavya'nın yerini alamamış, aksine Karadağ da 2006 yılında bu birlikten ayrılmıştır. Yugoslavya'nın parçalanma ve dağılmasında; ülkede çok sayıda millet ve azınlığın yaşaması, milliyetçiliğin alevlenip giderek şovenizm ve irredantizme dönüşmesi, azınlık meseleleri, toplumların farklı sosyo‐kültürel yapıları, cumhuriyetler arasındaki gelişme farklılıkları, millî gelirin eşit paylaşılmaması, Batılı devletlerin provokasyonları, müdahaleleri ve ülkenin bazı kısımlarını, nüfuzları altına alma çabaları vs. sebepler etkili olmuştur.

Özet İngilizce :

The ethnic disagreements that were revealed after 1980's in Yugoslavia turned into events that led the country into civil war and disintegration so that Serbia attacked Slovenia and Croatia upon their proclamation of independence. After Bosnia and Herzegovina's proclamation of independence Federal Army and Bosnian Serbs and later Croatians attacked Muslims. The civil war which broke out upon Federal Army's interference to supress indepence movements in Kosovo rendered the breakup of the union which lasted for 70 years inevitable. Slovenia, Croatia, and Macedonia gained their independence in 1991. In Bosnia and Herzegovina a new structure was formed in 1995. In 1999 Kosovo was seperated from Serbia in practice. As a result of these events Federal Yugoslavia, later known as Serbia and Montenegro, emerged as the successor of Socialist Federal Republic of Yugoslavia. But this state which was formed by Serbs and Montenegrons could not replace Yugoslavian Kingdom or Tito's Yugoslavia on the contrary Montenegro left the union in 2006. Many nations and minorities living in Yugoslavia, nationalism's rise and turning into chauvinism and irredentism, minority problems, diffrerent socio‐cultural structures of different societies, developmental differences amaong the republics forming Yugoslavia, uneven distribution of national income, provocations and interferences of western countries and their attempts to take some parts of the country under their influence had their roles in Yugoslavia's disintegration and breakup.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :