Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Toplum ve Sosyal Hizmet

Yıl 2012 , Cilt 23 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 60–72 aylık çocuklarının sosyal beceri ve problem davranışlarının okul ve ev ortamına göre incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı1
Görüntülenme :
544
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırma okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 60-72 aylık çocukların sosyal becerilerinin ve problem davranışlarının ev ve okul ortamına göre değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak Alisinanoğlu ve Özbey (2009) tarafından geçerlik güvenirlik çalışması yapılan "Anaokulu ve Anasınıfı Davranış Ölçeği" (Preschool and Kindergarten Behavior Scales -PKBS–2) kullanılmıştır. Araştırma kapsamına alınan 44 çocuk için ölçek maddeleri hem çocukların öğretmenleri hem de ebeveynleri tarafından doldurulmuştur. Araştırma sonucunda çocukların sosyal becerilerini okul ortamına kıyasla evde daha fazla gösterdikleri saptanmıştır. Söz konusu saptamanın aksine çocukların ev ortamında okul ortamında olduğundan daha fazla problem davranışlar sergiledikleri belirlenmiştir. Araştırma sonucunda aileler ve öğretmenler için önerilerde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

This study was carried out so as to evaluate the social skills and problematic behaviors of 60-72 months old children attending preschool institutions in terms of home and school environment. Preschool and Kindergarten Behavior Scale (PKBS-2), the validity and reliability of which was done by Alisinanoğlu and Özbey (2009), was applied as data collection tool. The scale was applied to both the children's families and teachers for 44 children who were the participants of the present study. At the end of the study, it was determined that children showed their social skills more at home in comparison with the school environment. In contrast with the mentioned determination, the results showed that children had more problematic behaviors at home than the school environment. Having taken the results of the study into consideration, some suggestions for both teachers and families were offered.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :