Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Toplum ve Sosyal Hizmet

Yıl 2005 , Cilt 16 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Insani hizmet örgütlerinin yönetiminde bilişim sistemleri

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü1
Görüntülenme :
519
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, bilgi toplumu teorik çerçevesinde ifadesini bulan bilişim teknolojileri uygulamalarının insani hizmet örgütlerindeki etkileri üzerine geniş ölçekte bir değerlendirme yapılmaktadır. Ele alınan konunun temel öğesi olan “bilişim” kavramının kaynaklarına ilişkin kavramsal çerçeve metnin ilk bölümünü oluşturmaktadır. Devam eden bölümde, bilişim teknolojileri uygulamalarının büyük ölçüde gerçekleştiği alan olması bakımından “yönetim” boyutuyla insani hizmet örgütleri üzerinde durulmaktadır. Bilgisayar tabanlı bilişim sistemlerinin insani hizmet yönetimindeki fonksiyonları ve doğurguları çalışmanın son bölümünü oluşturmaktadır. Bu bölümde konu üzerinde yapılan değerlendirmede Türkiye’de sosyal hizmetlerin sunumundan birincil düzeyde sorumlu olan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) örnek örgütlenme olarak ele alınmıştır. SHÇEK örneği üzerinden insani hizmet örgütlerine bilgisayar tabanlı bilişim sistemlerinin entegre edilmesi sürecinin ayrıntılandırıldığı bu bölümde yazarın yaklaşımı oldukça iyimserdir. Metinde teknolojik dönüşümün örgütün bir dizi yapısal sorunlarından, uygulama sahasındaki mesleki yöntem ve tekniklere uzanan perspektifte son derece yararlı gelişmeler yaşanacağı iddiası savunulmaktadır.

Özet İngilizce :

This paper comprehensively evaluates the effects of the information technology applications which appear within the theoretical framework of information society over human service agencies. The first part of the text comprises of the conceptual framework about the sources of the concept "information" which is the basic element of the subject. The next part discusses the human service organizations within the dimension of "administration" since this is the area information technologies appear the most. The last part is constituted by the functions and implications of the computer based information technologies in human service administration. In this part General Directorate for Social Services and Child Protection Agency (SHÇEK) as the primary service giver in social services in Turkey was taken as the case organization after an evaluation over the subject. The author's approach is quite optimistic in this part in which the process of integrating computer based information systems in human service organizations is detailed over the case of SHÇEK. The paper argues that technological transformation will cause extremely useful developments within the perspective which extends from a series of structural organizational problems to professional methods and techniques in the field of implementation.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :