Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Toplum ve Sosyal Hizmet

Yıl 2012 , Cilt 23 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hasta hakları uygulamalarının türkiye yüksek ihtisas hastanesi çalışanları tarafından değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Yüksek İhtisas Hastanesi1, Yüksek İhtisas Hastanesi Hasta Hakları2
Görüntülenme :
431
DOI :
Özet Türkçe :

Ülkemizde Hasta Hakları Yönetmeliğini uygulamak üzere, sağlık tesislerinde yaşanan, hasta hakları ihlalleri ile bunlara bağlı ortaya çıkan sorunların önlenmesi, sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılması, sağlık hizmetlerinin insan onuruna yakışır biçimde sunulması ile hastaların hak ihlallerinden korunabilmesine ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesine yönelik Sağlık Tesislerinde Hasta Uygulamalarına İlişkin Yönerge yürürlüğe girmiştir. Bu yönerge gereği yürütülen hasta hakları uygulamalarının sağlık çalışanları tarafından değerlendirilmesi amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırma genel tarama modelinde olup, araştırma verileri araştırmaya katılmayı kabul eden hastane personelinden elde edilmiştir. Bulgular: Araştırmaya sağlık çalışanlarının %53'ü hasta hakları yönetmeliği ve yönergesini okuduğu, %35'i hasta hakları birimlerinin gerekli olduğunu, %53'ü hasta hakları ile ilgili yürütülen çalışmaların, hasta-sağlık çalışanı arasında yaşanan veya yaşanacak hak ihlallerini önlemede kısmen etkili olduğunu, %19'unun başka bir kurumda hasta hakları ihlali ile karşılaştıkları saptanmıştır.

Özet İngilizce :

In our Country, in order to apply the Patients' Rights Regulation, in order to avoid the violation of patients rights occurring at health institutions and to avoid other issues arising bounded to that; to increase the quality of health services, to present the health services in an appropriate manner for the human dignity, and to protect the patients from violation of their rights and to enable the use of legal methods whenever necessary, The Regulation tended to Patient Applications and health institutions, was put into force. This study was performed in order to enable the evaluation by the health staff, the patient's rights application executed by this Regulation. Material and Method: The research has the general screening model; the research data was obtained from the hospital staff who accepted to attend the research. Findings: It is detected that 53.0% of those who attended the research; have read the patients' rights regulations and instructions, 35.0% believe that patients rights units are necessary, 53.0% believe that all the studies performed regarding the patients' rights, have the qualities to partially prevent the violations which may arise between the health personnel and the patients; 19.0% have faced patients' rights violations at another institutions.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :