Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Toplum ve Sosyal Hizmet

Yıl 2013 , Cilt 24 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Geriatrik hizmetlerde ekip çalışması ve geriatrik ekipte sosyal çalışmacı

Yazar kurumları :
Turgut Özal Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Sosyal Hizmet Bölümü1
Görüntülenme :
731
DOI :
Özet Türkçe :

Dünya nüfusu içerisindeki yaşlı oranı sürekli ve hızla artmaktadır. İnsan hakları ve sosyal adaletin bir gerekliliği olarak, tüm dünya toplumları bilim ve uygulama düzeyinde fizyolojik, kültürel, ekonomik ve biopsiko- sosyal parametreler düzeyinde çok boyutlu "yaşlılık" olgusuna ve "yaşlanma" süreçlerine ilişkin duyarlı ve tedbirli olma yükümlülüğüne sahiptir. Yaşlılara yönelik tüm hizmetlerde olduğu gibi geriatrik hizmetlerde de disiplinlerarası ekip çalışması, yaşlıların karşılaştığı karmaşık problemlerin çözümü için kapsamlı ve planlı bir yaklaşımın gerekli olduğu temeline dayanmaktadır. Disiplinlerarası geriatrik ekibin bir üyesi olan geriatrik sosyal çalışmacı; müracaatçılara koordineli hizmetler sunma, bilgi sağlama, uygun hizmetleri geliştirme, hizmetlerde tekrarı önleme, koruyucu hizmetleri sağlama vb. görev ve sorumluluklara sahiptir.

Özet İngilizce :

The rate of old people in the world population is increasing steadily and rapidly. As a necessity of the human rights and social justice, the whole world societies has an obligation and a responsibility for to be sensitive and cautious about the multi-dimensional "old age" phenomenon and the "aging" process, in the level of physiological, cultural, economical and bio-psycho-social parameters. In geriatric services, as well as all the services for the elderly, interdisciplinary team work is based on a comprehensive and structured approach for solving complex problems faced by elderly people is needed. A geriatric social worker, who is a member of the geriatric interdisciplinary team, has duties and responsibilities against client like to provide co-ordinated services, providing information, development of appropriate services, prevention of repetition in services, providing preventive services and so on.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :