Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Toplum ve Sosyal Hizmet

Yıl 2008 , Cilt 19 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eleştirel teori: gelişimi, kabulleri ve sosyal hizmette kullanımı

Yazar kurumları :
Başkent Üniversitesi S.B.F. Sosyal Hizmetler Bölümü1, Hacettepe Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü2
Görüntülenme :
464
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı eleştirel teori hakkında ayrıntılı bilgi vermektir ve bu çerçevede eleştirel teorinin gelişim koşulları, özellikleri, tarihsel arka planı tartışılmaktadır. Eleştirel teori temelde eleştirel düşünme sürecinin önemine odaklanır ve görünür dünyanın arkasındaki bilgiye bakışta farkındalığı önemser. Eleştirel teorinin aydınlanma, pozitivizm, kültür endüstrisi çözümlemeleri sosyal dünyayı anlamada önemlidir. Ek olarak eleştirel teori sosyal hizmet uygulamasının tüm düzeylerine yeni bir yaklaşım getirmiştir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to give detailed information about critical theory and in this framework there is a discussion about development circumstances, characteristics and historical background of critical theory. Critical theory mainly emphasizes the importance of critical thinking process and pays attention to an awareness about looking at the knowledge behind the current visible world. Analyses of critical theory about enlightenment, positivism, cultural industry are crucial to understanding social world. In addition to these, critical theory brings a new approach to all of the social work practice levels.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :