Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Toplum ve Sosyal Hizmet

Yıl 2010 , Cilt 21 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çokkültürcü sosyal hizmet: eleştirel bir bakış

Yazar kurumları :
Adıyaman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
774
DOI :
Özet Türkçe :

Çokkültürlü toplumlar İnsanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahiptir. Genel anlamıyla “çokkültürlü” terimi farklı kültürlerin bir arada olduğu gerçeğini yansıtmakta; “çokkültürcü” terimi ise bu gerçekliğe verilen kişisel, grupsal ve toplumsal tepkiyi ifade etmektedir. Çokkültürcü sosyal hizmet, geleneksel sosyal hizmetin olası disipline edici ve tektipleştirici eğilimini bir yana bırakıp, “anlamayı” odak haline getirmiştir. Anlama çabası, zorunlu olarak öznelliği vurgulamaktadır. Çokkültürcü sosyal hizmet uygulamasının değer, bilgi ve beceri boyutları birbiriyle yakından ilişkilidir ve birbirinden etkilenir. “Döngüsel” olarak nitelendirebileceğimiz bu sürecin “çokkültürcü olması” onun “eleştirel” ve “düşünümsel” olmasına bağlıdır.

Özet İngilizce :

Multicultural societies have a past as old as the history of humanity. In general, the term “multicultural” reflects the fact that different cultures co-exist and the term “multiculturalist” implies the personal, group and social reaction towards this fact. Multiculturalist social work discards possible homogenizing and disciplinary tendencies of the traditional social work and focuses on “understanding”. The efforts of “understanding” necessarily emphasize the subjectivity. Value, knowledge and skill dimensions of multiculturalist social work practice are closely related, and influenced by each other. This process, which may be characterized as “circular,” can only be “multiculturalist” on the condition that it also is “critical” and “reflexive”.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :