Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Toplum ve Sosyal Hizmet

Yıl 2012 , Cilt 23 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çocukları çocuk koruma sistemine (çks) giren ailelerle, benzer sosyal çevrede yaşamalarına karşın çocukları için çks’ye müracaatçı olmayan ailelerin sosyal destek açısından karşılaştırılması

Yazar kurumları :
SHÇEK İstanbul Atatürk Kız Yetiştirme Yurdu 1
Görüntülenme :
325
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma ile çocukları çocuk koruma sistemine giren ailelerle onlarla aynı sosyal çevrede yaşamalarına karşın çocukları için sisteme müracaatçı olmayan ailelerin, sosyal destek açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırma betimsel bir çalışma olup karşılaştırmalı ilişkisel tarama modeli biçiminde tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu; 1 Eylül 2006 ve 31 Ağustos 2007 tarihleri arasında aile parçalanması ya da yoksulluk vb. nedenlerle, İstanbul İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı yuva ve yurtlarda çocukları korunma altına alınmış aileler oluşturmaktadır. Araştırmanın karşılaştırma grubunu ise, çocukları sisteme giren ailelerle aynı sosyal çevrede ikamet etmekte olan sosyokültürel özellikleri birinci gruba paralel olduğu düşünülen aileler oluşturmuş, onlardan görüşmeyi kabul eden aileler ve çocukları karşılaştırma grubu olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak, çalışma grubundan ulaşılabilecek 146 aileden tümündeki annelerle görüşmek amaçlanmış ancak, adresten taşınma, görüşmeyi kabul etmeme, annenin evden kaçmış olması gibi nedenlerle tüm bu süreç sonunda çalışma grubundan 80 ve karşılaştırma grubundan 80 anne olmak üzere 160 aileye ulaşılmıştır. Görüşülen annelere, "Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği" uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen temel bulgular şu şekilde özetlenebilir: Sosyal destek açısından, karşılaştırma grubuna dâhil annelerin toplam sosyal destek algılamalarının, çalışma grubuna göre daha yüksek olduğu bulunmuştur.

Özet İngilizce :

This study aimed to compare the families with children who have entered into the child welfare system with those families who have not been applied to the child protection system in respect of social support. Both families were living in the same district. The research is a descriptive study basically and it is designed in the form of a comparative relational model. Study group of the research is consisted of the families whose children have been taken under protection at children's homes subject to Istanbul Province Directorate of Social Services due to the reasons such as family break out or poverty, etc. between September 1st, 2006 and August 31st, 2007. And the comparison group of the family is consisted of the families who reside in the same social environment with the families whose children have entered to the system and whose socio-cultural characteristics are thought to be parallel with the first group; and families and their children who have been random selected and who have accepted to interview are determined as the comparison group. Finally, it is aimed to interviewee total 146 mothers who can be reached from the study group; but, 80 mothers from the study group and 80 mothers from the comparison group, 160 families could be reached. It is not included other mothers by the reasons such as moving from the address, not accepting to interview, mother escaping from the home. "Multi-Dimensional Scale of Perceived Social Support", is applied to the interviewed mothers. The main findings obtained at the research can be summarized as follows: In terms of social support, the perception of support which the mothers included in the comparison group provide through total social support is higher than the study group.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :