Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Toplum ve Sosyal Hizmet

Yıl 2007 , Cilt 18 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çalışan çocukların sorunları ve geleceğe ilişkin beklentileri

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü1, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü2
Görüntülenme :
443
DOI :
Özet Türkçe :

Çocukların çalışması çok katmanlı bir sorundur. Bu sorunların temelinde yoksulluk yer almaktadır. Yoksulluğun önlenememesi nedeniyle aileler kırdan kente göç etmekte ve marjinal işlerde çalışmaya başlamaktadır. Aileye destek olmak amacıyla çocuklar çalışma hayatına erken yaşta girmektedir. Gelişimlerini sağlıklı bir şekilde tamamlayamayan çocuklar bir de çalışma koşullarının olumsuzlukları ile baş etmek durumunda kalmaktadır. Bu çalışmada çalışan çocukların sorunları ve gelecek beklentilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, çocukların sorunlarına ilişkin görüşme formu hazırlanmış ve uygulanmış, bunun yanı sıra çocukların gelecek beklentileri, Umutsuzluk Ölçeğinin verileri analiz edilerek değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre çocuğun çalışma nedenleri arasında, ailesinin ve dolayısıyla kendisinin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar önde gelmektedir. Çocukların çalışma saatleri çok fazla olduğu için kendilerine yeterince zaman ayıramadıkları görülmektedir. Çocukların umutsuzluk puanlarına bakıldığında ise özellikle kazancı yeterli bulma durumu ile çalışma koşullarından memnun olma durumunun, çocukların umutsuzluk düzeylerine etkisinin olduğu görülmektedir. Bir diğer önemli sonuç ise çalışma koşullarından memnun olan ve olmayan çocuklar arasında da, umutsuzluk düzeyleri açısından anlamlı bir farkın bulunmuş olmasıdır.

Özet İngilizce :

Children’s working is a much layered problem. Poverty lies the foundation of this problem. Because poverty cannot be prevented, families are migrating from towns to cities and they begin to work in marginal jobs. Children enter into working life early with the aim of supporting their family. The children who couldn’t complete their development in a healthy way, also have to cope with the disadvantages of working conditions. In this study the aim is to determine the problems of working children and their future expectations. A conversation form related with the problems of children, is prepared and practiced in this research. Besides this, children’s future expectation is evaluated by analyzing the Hopelessness Criterion data. As the result of this research; economic difficulties of the child himself and his family comes first among the reasons of child’s working. It is seen that children couldn’t find free time to themselves because their working hours are too much. Also, when the hopelessness points of children are examined, it is seen that their “finding their wages enough” and “being pleased about their working conditions” especially affect children’s hopelessness levels. Another important result is that a meaningful difference from the point of view of hopelessness levels is found between the children who are pleased about their working conditions and the children who are not.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :