Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Toplum ve Sosyal Hizmet

Yıl 2012 , Cilt 23 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

An analysis of the factors affecting the perceived social support among the elderly

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
440
DOI :
Özet Türkçe :

Prevention of diseases and the reduction of deaths through effective treatment methods as a result of the medical and technological developments have rapidly increased the elderly population almost in all countries. Given the fact that the decrease of the perceived social support creates a reduced quality of life among the elderly, the sustainability of the current quality of life of the elderly that constitutes a significant portion of the society has become more important. Therefore, the current study aims to provide valid suggestions for the sustainability of the quality of life of the elderly population through its findings to be obtained by analyzing the factors affecting the perceived social support among the elderly aged 65 and above. The research sample consists of 348 elderly subjects. In the analysis of the research data; methods of percentage, arithmetic mean, t-test, ANOVA, Pearson Correlation and Regression Analysis were used. The research found a positive correlation between the participants' quality of lives, activity levels in daily life and life satisfactions and the perceived social support; and a negative correlation between the participants' levels of depression and the perceived social support.

Özet İngilizce :

Tıbbi ve teknolojik gelişmeler sonucunda hastalıkların önlenmesi ve etkin tedavi yöntemleriyle ölümlerin azalması hemen her ülkede yaşlı nüfus oranını hızla arttırmıştır. Algılanan sosyal desteğin azalmasının yaşlı bireylerin yaşam kalitelerinde düşüşe neden olduğu göz önünde bulundurulduğunda artan ve toplumun önemli bir bölümünü oluşturan yaşlı nüfusun mevcut yaşam kalitesinde sürdürülebilirliğin önemi daha da artmıştır. Bu nedenle bu çalışma, 65 yaş ve üzeri yaşlılarda algılanan sosyal destek üzerinde etkili olan faktörleri inceleyerek elde edilen bulgular doğrultusunda yaşlı nüfusun yaşam kalitesinde sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik geçerli önerilerde bulunmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini 348 yaşlı oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde; yüzdelik, aritmetik ortalama, T Testi, Anova, Pearson Korelasyonu ve Regresyon Analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda yaşlıların yaşam kalitesi, günlük yaşam aktivite düzeyleri ve yaşam doyumları ile algıladıkları sosyal destek arasınd pozitif yönde, depresyon düzeyleri ile algıladıkları sosyal destek arasında da negatif yönde bir ilişkinin olduğu saptanmıştır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :