Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Toplum ve Sosyal Hizmet

Yıl 2005 , Cilt 16 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Aile mahkemelerinin işleyişi ve uygulama sorunları konusunda ankara’daki aile mahkemelerinde görevli hakim ve uzmanların görüşleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü1
Görüntülenme :
487
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın temel amacı;aile mahkemelerinde görev alan elamanların görüş ve düşüncelerinden yararlanarak aile mahkemelerindeki uygulamaları değerlendirmek,ilgili yasadan kaynaklanan sorunları saptamak, aile mahkemelerinin bir uzmanlık mahkemesi olarak gelişmesine katkıda bulunmak, elamanların etkililiğini ve verimliliğini yükseltmeye yardımcı olacak bilgileri üretmektir. Uzmanlık mahkemesi olarak aile mahkemesinin sorunsalı; ailenin ve içinde yaşayan tüm aile bireylerinin;kadının,erkeğin,çocukların,ailede yaşayan diğer bireylerin,mutluluğunun ve refahının barışcıl yollarla gelişmesidir.Mahkemelerde dava ve işlem konusu olan aile sorunlarına gerçekçi ve geçerli çözümler üretecek kararların alınması, mahkemede görev alan tüm sosyal bilimcilerin ortak hedefidir. Aile hizmetlerinin ve aile mahkemelerinin geliştirilmesi,bütüncü,sistemci ve disiplinler arası yaklaşımla ele alınmalıdır. Mahkeme kararlarının etkiliğini ve verimliliğini arttırmak ve uygulamaları güçlendirmek için; bilim, eğitim, meslek çevreleri ile karar vericilerin ortak bir zeminde buluşmaları sağlanmalı, yasayı ve uygulamaları geliştirici, çalışma koşullarını ve işleyiş mekanizmalarını ekip çalışmasına göre yapılandırıcı bilimsel çalışmalara olanak yaratılmalıdır.

Özet İngilizce :

The basic aim of this research is to evaluate practises of Family Courts, to determine the problems which are caused by the law, to contribute to the improvement of Family Courts as an expertise court and to produce the knowledges which contribute to increase the effectiveness and productivity of the personnel by benefiting from the opinions and thoughts of the personnel who work in Family Courts. As an expertise court, the problematic of family court is the improvement of the happiness and welfare of the family and all its members; women, men, children and other individuals, by peaceful means. It is the basic aim of all social scientists who work in the court to make decisions which will produce reliable and valid solutions for family problems that are the subjects of the trials. Improvement of family services and family courts should be considered as holistic, systematic and interdisciplinar. Scientific, educational and professional groups and decision makers should meet in a common basis to enhance the effectiveness and sufficiency of court decisions and strenghten the procedures. Also scientific studies should be encouraged that improves law and practices and that restructure working conditions and functioning mechanisms to implement team work.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :