Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

TİSK Akademi

Yıl 2009 , Cilt 4 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Uluslararası göç ve kalkınma tartışmalarında yeni yaklaşımlar ve türkiye

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
417
DOI :
Özet Türkçe :

İçinde bulunduğumuz çağ, dünyanın çeşitli coğrafyalarında göç hareketliliğinin arttığı çağdır. Aslında göçler insanlık tarihi kadar eskidir. Küresel iletişim ve ulaşım olanaklarının gelişmesi, dünyanın yoksul bölgelerinde yaşayan insanları daha güvenli yaşayacakları ve uygun maddi olanaklara kavuşacakları ülkelere çekmektedir. Bu ülkelerin çoğunlukla demografik nedenlerle yabancı göçmenlere ihtiyacının olması göçmenler için teşvik edici niteliktedir. Bu gelişmeler ışığında son dönemde göç ve ekonomik kalkınma, geçmişte öncelikle ele alınan göç ve güvenlik kavramıyla birlikte göç tartışmaları nın gündeminde üst sıralara taşınmıştır. Bunda, küresel ekonomik gelişmelerin önemli bir rolü bulunmaktadır. Göç ve ekonomi bağlamında yeni tartışmalar genellikle işçi dövizlerinin önemini göz ardı etmeden dönüşümlü göç, göçmenlerin mesleki niteliklerinin ekonomik kalkınmaya katkı sağlaması ve diasporaların kaynak ülkelerle ekonomik ilişki içerisine girmelerini öngörmektedir. Tüm bu gelişmeler ışığında yurtdışında 5 milyon dolayında yurttaşı ve Türkiye çıkışlı soydaşı bulunan, aynı zamanda da yabancı göçmenler için bir çekim alanı haline gelmiş olan Türkiye'nin göç ve ekonomik kalkınma bağlamında yeni yaklaşımlara ve yapılanmalara ihtiyacı olduğu ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

Our age is the era of growing migration mobilities in various parts of the globus. In fact migration movements are as ancient as the human history. Improvements in the global communication and transportation facilities attract the migration of individuals from the poorer regions to the wealthy parts of the world, where they can achieve secure and convenient living conditions. In the light of these recent developments, migration and development nexus together with security concerns of migration has been carried to the top of the agenda of migration discussions. Global economic changes play a significant part thereby. New discussions within the context of migration and development generally stress upon circulary migration, contribution of professional qualifications of migrants to economic developments and the economic interaction of the Diasporas with the countries of origin, nevertheless without neglecting the significance of the migrants' remittances. In this context, it became obvious that Turkey with its nearly 5 million migrants of Turkish origin out of its boarders and as a country, which simultaneously attract foreign migrants, is in need of new approaches and structural measures with respect to migration and development.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :