PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ÖĞRENCİLERİN PDÖ YÖNTEMİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK ODAK GRUP ÇALIŞMALARI

Amaç: Bu makalede, program değerlendirme çalışmaları kapsamında öğrencilerin Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) yöntemi hakkındaki görüş ve önerilerini belirlemeye yönelik olarak gerçekleştirilen odak grup çalışmalarının sunulması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırmanın tipi niteliksel, odak grup çalışması olup araştırma evrenini Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1, 2 ve 3 öğrencileri oluşturmaktadır. Her bir dönemden birer grupla gerçekleştirilen odak grup görüşmeleri, bu konuda eğitim alan araştırmacı tarafından yürütülmüş, eğitim almış bir başka araştırmacı, yönlendirici yardımcılığını üstlenmiştir. Çalışmanın amacı, yöntemi tanımlanarak, gönüllülük esasına göre gerçekleştirilen ve öğrencilerin onayıyla teybe kaydedilen görüşmeler yaklaşık ikişer saat sürmüştür. Bulgular: Öğrenciler, genel olarak PDÖ yöntemi konusunda ne düşündükleri, yöntemin güçlü ve zayıf yönleri, PDÖ oturumlarında başarıyı etkileyen faktörler, bağımsız çalışma sürecinin nasıl geçirildiği, eğitim yönlendiricileri konusundaki ve genel olarak PDÖ oturumlarının verimli geçmesine yönelik önerilerle ilgili sorulara ayrıntılı yanıtlar vermişlerdir. Sonuç: Öğrencilerin görüşlerinin ve önerilerinin ilgili eğitim kurullarında sunularak, program değerlendirme çalışmaları kapsamında gerekli iyileştirmeler amacıyla kullanımı planlanmıştır.

The Focus Group Studies Carried Out to Determine Students’ Opinions on PBL Method within the Context of Program Evaluation Studies

Background: The present article aims to present the focus group studies carried out to determine students’ opinions and suggestions on Problem Based Learning (PBL) method within the context of program evaluation studies. Methods: The study type is qualitative, focus group study and its universe consists of Dokuz Eylul University’s Year 1, Year 2 and Year 3 students. The focus group interviews were implemented with one group from each Year and were conducted by a researcher trained on this topic who was aided by an equally trained researcher. After describing the aim and method of the study, the interviews carried out on a voluntary participation basis and recorded on tape with students’ consent approximately lasted two hours. Results: The students gave detailed answers to the questions on their general opinions on the PBL method, how they spend their independent study periods, on their PBL tutors and on their suggestions to improve the efficiency of PBL sessions. Conclusion: The presentation of students’ opinions and suggestions in relevant educational committees and their utilization to make necessary improvements within the context of program evaluation studies were planned.

Kaynakça

Nevo D. School-based Evaluation: a dialogue for school improvement. Elsevier science Inc, Pergamon. 1995

Morrison J. ABC of learning and teaching in medicine: Evaluation. BMJ 2003; 326:385-387.

Worthen BR, Sanders JR. Educational Evaluation. Alternative Approaches and Practical Guidelines. Longman, New York, USA. 1987

Demirel Ö. Kuramdan Uygulamaya: Eğitimde Program Geliştirme. 4. Baskı, Pegem A Yayıncılık, Ankara. 2002

Mc Neil JD. Curriculum: A Comprehensive Introduction. Fifth Edition. Harper Collins College Publishers, 1996, p:263-288, USA.

Mennin SP. Program Evaluation in Medical Education (workshop notları) III.Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, 12-16 Nisan 2004, Şanlıurfa.

Logic Model Development Guide . Kellog Foundation, Michigan, USA. 2001

Nickols F. Evaluating Training: There is no “cookbook” approach. 2003.

http://home.att.net/~nickols/articles.htm adresinden 2 Mart 2006 tarihinde ulaşılmıştır.

Kirkpatrick DL (1998). Evaluating Training Programs (2nd edition). San Francisco: Berret- Koehler Publishers, Inc.

Hutchinson L. Evaluating and researching the effectiveness of educational interventions. BMJ 1999; 318: 1267-1269.

Musal B, Akalın E, Kılıç O, Esen A, Alıcı E. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Probleme Dayalı Öğrenim Programı, süreçleri ve eğitim yönlendiricilerinin rolü. Tıp Eğitimi Dünyası, 2002:9;39-49.

Musal B, Taşkiran C, Gursel Y, Ozan S, Karademir S, Velipaşaoğlu S. A Programme Evaluation Project in Undergraduate Medical Education. AMEE 2006 - International Medical Education Conference, 14-18 September 2006, Genoa, Italy.

Neville AJ. The Problem-based Learning Tutor: Teacher ? Facilitator ? Evaluator ? Med Teach 1999; 21;4:393-415.

Jung B, Tryssenaar J, Wilkins S. Becoming a tutor: exploring the learning experiences and needs of novice tutors in a PBL programme. Med Teach 2005; 27; 7: 606-612.

Davis MH, Harden RM. AMEE Medical Education Guide No.15: Problem-based Learning. A practical guide. Med Teach 1999; 21; 2: 130-154.

Van Berkel HJ, Dolmans DHJM. The influence of tutoring competencies on problems, group functioning and student achievement in problem-based learning. Med Educ 2006; 40: 730-736.