Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Popüler kültürde bedenin dönüşümü ve tekno-bilimsel güzelliğin inşasi

Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi1
Görüntülenme :
291
DOI :
Özet Türkçe :

Global popular culture, nowadays, becomes a  field of ideological negotiation and struggle in context of health and beauty. Self and body as a display and a physical expression of self, build an order of  discourse  by  various  representation  forms.  Large  number  of  sectors,  mostly  health,  sports  and cosmetics, become the founder sources of a new self and body discourse by putting „healthy life‟ theme into the center of their fields of activity.In  this  study ;  reality ,  as  an  order  of  discourse  constructed  by  fit  body  which  is  one  of  the common  prototypes  in  popular  culture,  is  examined  in  context  of  health  and  beauty  discourse.Interpretative  repertoires,  which  mean  characteristic  language  constructs,  expression  and  content patterns,  are  focused  in  the  analysis.  This  self  and  body  discourse  which  is  confronted  with  popular magazines and newspapers is researched through four basic interpretative repertoires: (a) “scientific and rational approach to body”; (b) “body as a potential which is needed to be developed by  interventions”; (c)  “body  as  a  work  place,   which needs  care”; (d)  “happiness  and  joy  orientation”.  Each  one  of  the interpretative repertoires is connected with the discourse source, which could be named “healthy life and beauty”  presenting  explanations  of  what,  why  and  how  must  be  done  to  possess  healthier  and  more beautiful  body.  Self  and  body  discourse  is  explained  and  argued  through  interpretative  repertoires  in psycho-social and cultural context. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Günümüzde  küresel  popüler  kültür,  sağlık  ve  güzellik  bağlamında ideolojik  bir müzakere  ve mücadele  alanıdır.  Benlik  ve  onun  bir  vitrini  ve  fiziksel  bir  dışavurumu  olan  beden,  çeşitli  temsil biçimleri  ile  bir  söylem  düzeni  oluşturur.  Sağlık,  spor  ve  kozmetik  başta  olmak  üzere  birçok  sektör „sağlıklı  yaşam‟  temasını  merkeze  alan  faaliyetleri  ile  yeni  bir  benlik  ve  beden  söyleminin  kurucu kaynakları olmaktadır. Bu çalışmada popüler kültürde yaygın beden prototiplerinden biri olan  fit  bedenin bir söylem düzeni  olarak  ortaya  koyduğu  gerçeklik,  sağlık  ve  güzellik  söylemi  bağlamında  ele  alınmaktadır. İncelemede  fit  beden  söylemine  kaynaklık  ederek  onu  kuran  karakteristik  dil  yapıları,  ifade  ve  içerik örüntüleri  anlamına  gelen  yorum  repertuarlarına  odaklanılmıştır.  Popüler  dergi  ve  gazetelerde  sıkça karşılaşılan  söz  konusu  beden  ve  benlik  söylemi,  dört  temel  yorum  repertuarı  üzerinden  ele alınmaktadır:  (a)  “bedene  bilimsel  ve  rasyonel  yaklaşım”;  (b)  “müdahaleler  yoluyla  geliştirilmesi gereken  bir  potansiyel  olarak  beden”;  (c)  “dikkat  gerektiren  bir  çalışma  alanı  olarak  beden”;  (d) “mutluluk  ve  haz  yönelimi”.  Yorum  repertuarlarının  her  biri,  daha  geniş  ölçekte,  “sağlıklı  yaşam  ve güzellik” şeklinde adlandırılabilecek, kişinin daha sağlıklı ve güzel olabilmesi için n eyi, neden ve nasıl bir  çalışma  ile  yapabilir  konusunda  açıklamalar  sunan  söylem  kaynağı  ile  bağlantılıdır.  Çalışmada benlik ve beden söylemi psiko-sosyal ve kültürel bağlamda yorum repertuarları üzerinden ele alınmış ve tartışılmıştır. 

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :