Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 8

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgütlerde farkliliklarin yönetimi: okullara ilişkin bazi çikarimlar

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
362
DOI :
Özet Türkçe :

Diversities have powerful effects on organization and community. Individual, group,
organization and community-level diversities, have become more important today with the effect of globalization and the rapid changes. Addition to demographic features, characteristics of religion, language, race, ethnic, personality, socio-economic status, education, and cultural diversities of the individuals, may cause a number of problems. However, these diversities can provide crucial advantages for organizations and communities when they are managed well. From this point of view, to benefit from positive effects of diversities, quest for how management taking into account the diversities could be, have directed to research on subject.
In this context diversity management a concept that is frequently mentioned in literature is considered an important feature increasing influence of leaders, as well as a management approach deemed necessary for a successful management and giving organizations a competitive advantage. First of all, a democratic environments have been needed to manage diversities. As a definition diversity management is a management approach that have appreciated the differences between individuals such as view, belief and value and required evaluation of these diversities for organizational improvement and learning. Therefore it is said that such a management approach that gives importance to the diversity and is based on
learning from diversities is effective in schools will contribute to both the students' individual development and the overall success of the school. The aim of this study is to present some inferences regarding schools by analyzing the diversity management conceptually. In this context, diversity management is tried to explain related to democracy and leadership.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Farklılıklar örgüt ve toplum üzerinde güçlü etkilere sahiptir. Küreselleşme ve yaşanan
hızlı değişimlerin etkisiyle birey, grup, örgüt ve toplum düzeyindeki farklılıklar günümüzde daha fazla önem kazanmıştır. Bireylerin demografik özelliklerinin yanında din, dil, ırk, etnik köken, kişilik, sosyo-ekonomik düzey, eğitim ve kültürel yönden oluşan farklılıklar, bir takım sorunlara neden olabilirken; iyi yönetildiğinde örgütler ve toplumlar açısından önemli avantajlar sağlayabilmektedir. Bu bakımdan farklılıkların olumlu etkilerinden yararlanabilmek amacıyla, örgütlerde farklılıkları dikkate alan bir yönetimin nasıl olması gerektiğine yönelik arayışlar, konuyla ilgili araştırmaları yönlendirmektedir. Bu bağlamda son yıllarda literatürde adından sıkça söz edilir bir kavram olan farklılıkların yönetimi, başarılı bir yönetim için gerekli görülen ve örgütlere rekabet üstünlüğü kazandıran bir yönetim anlayışı olmakla birlikte; liderlerin etki gücünü arttıran önemli bir özellik olarak da değerlendirilmektedir. Farklılıkların yönetilebilmesi için öncelikli olarak demokratik ortamlara ihtiyaç duyulmaktadır. Tanım olarak farklılıkların yönetimi, bireyler arasındaki görüş, inanç ve değer gibi farklılıkları anlayışla karşılayıp; örgütsel öğrenme ve örgütün gelişimi için bu farklılıkların değerlendirilmesini içeren bir yönetim anlayışıdır. Dolayısıyla farklıkları önemseyen ve farklılıklardan öğrenmeyi temele alan böyle bir yönetim anlayışının okullarda etkili olmasının, hem öğrencilerin bireysel gelişimine hem de okulun genel başarısına katkı sağlayacağı söylenebilir. Bu çalışmada farklılıkların yönetimi kavramsal düzeyde incelenerek, okullarda farklılıkların yönetimine ilişkin bazı çıkarımlar sunmak amaçlanmıştır. Bu kapsamda farklılıkların yönetimi, demokrasi ve liderlikle ilişkili olarak
açıklanmaya çalışılmıştır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :