Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgüt iklimi ve örgütsel iletişim: ardahan üniversitesi ve karamanoğlu mehmetbey üniiversitesi arasinda karşilaştirmali bir inceleme

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1, Ardahan Üniversitesi2
Görüntülenme :
291
DOI :
Özet Türkçe :

While  the  studies  in  Turkey  are  examined,  it  is recognized  that there  are not  enough  studies which  handles  organizational  climate  and  organizational  communication  together.  However,  the literature  review  brings  up  the  inseparability  of  these  concepts.  When   the  literature  review  about efficient  management  and  long-term  successes  of  organizations,  is  researched,  the  concepts  of organizational  climate  and  organizational  communication  come  forward.  Organizational  climate  is  a psychological  term,  which  is  concretely  invisible  or  intangible  even  though  it  is  perceivable  by individuals within the organization. It comprises all these properties and puts forward the characteristic of  the  organization.  Furthermore,  organization  climate  can  also  be  defined  as  the  const itution  of  a compatible environment by the  works and efforts of the individuals within the organization, who has come together to achieve a goal. Organizational communication is the adoption of organizational goals and policies by all the employees in the  organization via effective interaction on the employees of the various deparments. It is also the response to change by  enabling the contact among the levels of the organization.   In  this  study,  the  relationship  between  organizational  climate  and  organizat ional communication is investigated. Within the framework of this relationship, first of all ,the concepts such as organization, climate, communication, organizational climate and organizational communication, and later the relationship between organizational climate and organizational communication are explained. In the light of research metholodology, frequency and reliability analyses are applied and utilized from non-parametric correlation analysis and Mann-Whitney U tests to establish the relationships between the variables in the reseach and organizational climate and organizational communication. The relationship between the hypotheses claimed, is evaluated. 

Özet İngilizce :

Türkiye'de  yapılan  çalışmalara  bakıldığında  örgüt  iklimi  ve  örgütsel  iletişim  kavramlarını  bir arada  ele  alan  çalışmaların  yeterince  olmadığı  görülmektedir.  Ancak  genel  olarak  örgüt  iklimi  ve örgütsel iletişim ile ilgili literatür incelendiğinde söz konusu  kavramların birbirinden ayrılamaz nitelikte oldukları  ortaya  çıkmaktadır.  Örgütlerin  etkili  yönetimi  ve  uzun  dönemli  başarıları  ile  ilgili  literatür incelendiğinde örgüt iklimi ve örgütsel iletişim kavramlarının öne çıktığı görülmektedir.   Örgüt iklimi,somut  olarak  gözle  görülüp  elle  tutulamayan,  fakat  örgüt  içindeki  bireylerce  hissedilip  algılanabilen, örgütün kişiliğini öne çıkaran ve bütün bu özellikleri içine alan psikolojik bir terimdir.  Ayrıca bir amaç için  bir  araya  gelip  örgütü  oluşturan  kişilerin   tüm  çalışma  ve  gayretlerde  uyumlu  bir  ortam oluşturmalarına  da  örgüt  ikilim  diyebiliriz.   Örgütsel  iletişim,  örgütün  çeşitli  departmanlarında  görev yapanlar  arasında  etkileşimi  sağlayarak  örgüt  amaçlarının  ve  politikalarının tüm  çalışanlar  tarafından benimsenmesini  sağlayamak  ve  kademeler  arasında  haberleşmeyi  etkin  kılarak  değişime  cevap vermektir diyebiliriz.  Bu çalışmada, örgüt iklimi ile örgütsel iletişim arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu ilişki  çerçevesinde,   öncelikle  örgüt,  iklim,  iletişim,  örgüt  iklimi  ve  örgütsel  iletişim  kavramları açıklanmış  daha  sonra  örgüt  iklimi  ile  örgütsel  iletişim  arasındaki  ilişki  açıklanmıştır.  Daha  sonra oluşturulan araştırma metodolojisi  ışığında  frekans,  güvenirlik analizleri  uygulanmış  ve  araştırmadaki değişkenler ile araştırma konusu olan örgüt iklimi ve örgütsel iletişim arasındaki ilişkileri tespit etmek amacıyla  parametrik  olmayan  korelasyon  analizi  ve  Mann -Whitney  U  testinden  yararlanılmıştır.İleri sürülen hipotezlerin birbirleriyle olan ilişki durumları  değerlendirilmiştir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :