Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kürtajin ahlakiliği sorunu

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gümüşhane Üniversitesi 1
Görüntülenme :
341
DOI :
Özet Türkçe :

In this study, it is explored the Medicine Ethicality problem of abortion in the context of the principles  of  beneficence,  primum  non  nocere,  autonomy,  right  to  life  and  legality.  It  is  mentioned correlation pragmatism from Ethics when it is being examined  beneficence and primum non nocere;  an absolute  rule  approach  when  it  is  being  examined  right  to  life;  duty  ethics  when  it  is  examined autonomy; ethics-law when it is being examined legality. Thus, abortion is  directly evaluated in terms of the principles of Medical Ethics, indirectly  in terms of  theories of Ethics.We don’t claim that it is the last word on the question of abortion which  concerns almost all areas of life. However, by drawing attention to the problem of abortion, we purpose to contribute even a little  in  the  framework  of  Ethics  and  Medical  Ethics.  At  the  end  of  the  study,  we  get  through  the determination that abortion isn’t an ethical action.

Özet İngilizce :

Bu  çalışmada  kürtajın  ahlakîliği  sorunu  Tıp  Etiğinin  yararlılık  ve  zarar  vermeme,  özerklik, yaşam  hakkı  ve  yasallık  ilkeleri  bağlamında  araştırıldı.  Tıp  Etiği  ilkelerinden  yararlılık  ve  zarar vermeme  ilkeleri  incelenirken  Ahlak  Felsefesi  kuramlarından  faydacılık  kuramına;  özerklik  ilkesi incelenirken  ödev  etiği  kuramına;  yaşam hakkı  ilkesi  ele  alınırken  mutlak  kuralcı  yaklaşıma;  yasallık ilkesi değerlendirilirken ahlak-hukuk bağıntısına değinildi. Böylece kürtaj,  doğrudan  Tıp Etiği ilkeleri dolaylı olarak da Ahlak Felsefesi kuramları açısından değerlendirildi.  Yaşam  alanlarının  neredeyse  tamamını  ilgilendiren  kürtaj  sorununda  son  sözün  söylendiği iddiasında  değiliz.  Ancak  kürtaj  sorununa  dikkat  çekerek,  Ahlak  Felsefesine  ve  Tıp  Etiğine  bu çerçevede  bir  nebze  de  olsa  katkıda  bulunmayı  amaçladık.  Çalışmanın  sonunda  Tıp  Etiği  ilkeleriaçısından kürtajın ahlakî bir eylem olmadığı tespitine ulaştık.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :