Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Improving stock management in healthcares to increase efficiency

Yazar kurumları :
The University of Istanbul Medeniyet1, Atatürk University2
Görüntülenme :
510
DOI :
Özet Türkçe :

Purpose:  Traditional hospital management  focuses on stock control and orders system based on cost, time and image of hospital. Many patients cannot get effective treatment due to lack of quality in  services  and  lack  of  medicines  in  healthcares.  The  main  purpose  of  the  article  is  to  find  reasons behind lack of efficiency in healthcare services in 8 big hospitals in the province of Erzurum.Design/methodology/approach:  The  method  is  used  in  this  article  to analyze  the  system  of hospitals located in the province of Erzurum, eastern part of Turkey by asking open questions with some options. Forms were filled by top management of hospitals.Findings: It is found that they mainly depend on government policies and have low efficiency and  high  regulatory  stock  level. Moreover,  there  is  a  big  bureaucracy  in   all  operations  found  as  the biggest obstacle behind lack of efficiency.  Research  limitations/implications:  This  work can  be  generalized  by  comparing hospitals in different part of Turkey. Originality/value:  This  paper  brings  beneficial  results  to  see  the  profiles  and problems  of hospitals located in the province of Erzurum and analyze their last 5 years.Keywords:  Efficiency,  Item  Tracking/Monitoring,  Inventory  Management, Supply  Chain Management, Healthcare, Erzurum.

Özet İngilizce :

Amaç:  Geleneksel hastane yönetimi fiyat, zaman ve hastanenin imajını esas alan stok kontrolü ve siparişlere odaklanmaktadır. Birçok hasta ilaç eksikliği, düşük kalite gibi nedenlerden dolayı  etkili sağlık  hizmeti  alamamaktadır.  Bu  çalışmanın temel  amacı  sağlık  hizmetlerinde  verimliliği  düşüren sebepleri tespit etmektir.Yöntem:  Veriler,  Erzurum‟da  faaliyet  gösteren  8  hastanedeki  üst  düzey yöneticilerden  elde edilmiştir. Bulgular:  Hastaneler  büyük  oranda  resmi politikalara  bağlı  olarak  faaliyetlerini sürdürmektedirler.  Verimlilik  düzeyleri düşük olarak  bulunmuştur.  Stok  düzeyinin  istikrarlılığı  ise yüksektir. Tüm faaliyetlere etki eden aşırı bürokrasi,  verimlilik  düzeyinin düşük olmasındaki en büyük sebep olarak tespit edilmiştir. Sınırlılıklar:  Bu çalışmanın bulguları Erzurum‟daki 8 hastane ile sınırlıdır. Türkiye‟nin başka hastanelerinden elde edilecek bulguların bunlarla karşılaştırılması ile daha genel sonuçlara ulaşılabilir. Çalışmanın  özgünlüğü önemi:  Bu  çalışma,  araştırma  yapılan  hastanelerin  birer  profilini ortaya koymakta, problemlerini açığa çıkarmakta ve son 5 yıllarını incelemektedir. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :