Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim okulu öğretmenlerinin mesleki çalişmalara yönelik tutumlari

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
369
DOI :
Özet Türkçe :

The teachers who that working in the Primary Schools linked to Turkısh Ministry of National Education, make Professional Works for improving of their own knowledge about pedagogy, personal information and culture at the beginning and at the end of the  year. To descriptive Teacher‟s attitude towards  the  application  of  professional  works  is  very  important  terms  of  this  study's  efficiency.  The sample  of  this  research  consist  of  495  primary  school  teachers.  For  this  purpose,  have  prepared according to the scale consisting of 29 questions was admininstired an attitude scale as a likert scale. In this  study,  t  test  an  done  tailed  variance  analysis  have  been  used  to  find  out  if  there   is  a  statistical meaningfull  difference  between  the  descriptive  variables  such  as  a  school  campus,  branch,  gender, seniority  and  age.  As  a  result,  teachers  generally  have  positive  attitude  towards  the  application  of professional works. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Millî  Eğitim  Bakanlığı  İlköğretim  Genel  Müdürlüğüne  bağlı  ilköğretim  okullarında  görev yapan  öğretmenler;  genel  kültür,  özel  alan,  pedagojik  formasyon  alanlarında  bilgi  ve  becerilerini arttırmak amacıyla öğretim yılı başında ve sonunda mesleki çalışma yapmaktadır. Mesleki çalışmalara yönelik öğretmen tutumlarının belirlenmesi bu çalışmaların verimliliği açısından önemlidir. Bu amaçla yapılan bu araştırmada, Afyonkarahisar ilinde görev yapan 495 ilköğretim okulu öğretmenin den oluşan örneklem  grubuyla  çalışılmıştır.  Bu  amaçla  5‟li  Likert  ölçek  tipinde  29  maddeden  oluşan  bir  tutum ölçeği  geliştirilerek  uygulanmıştır.  Elde  edilen  veriler  okul  yerleşkesi,  branş,  cinsiyet,  kıdem  ve  yaş değişkenleri  açısından  tek  yönlü  varyans  analizi  ve  t  testi  kullanılarak  analiz  edilmiştir.  Araştırma sonucunda,  öğretmenlerin  mesleki  çalışmalara  yönelik  tutumlarının  genel  olarak  olumlu  olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :