Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Güneydoğu anadolu bölgesġ’nden verġlen göçün akim yönü

Yazar kurumları :
Harran Üniversitesi1
Görüntülenme :
283
DOI :
Özet Türkçe :

The direction of migration from Southeastern Anatolia Region and changes in periods covering 1975-2011 have been examined in this paper. Today, the most migration from the region is in order Ġstanbul (20.08%), Ankara (5.37%), Mersin (5.07%), Adana (4.87%), Ġzmir (4.28%), Antalya (3.96%), Bursa (2.04%), Konya (1.46%) and Kocaeli (1.46%). However, compared to the period of 1975-1980,

Özet İngilizce :

Bu çalıĢmada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden dokuz ile verilen göçün akım yönü ve dönemler (1975-2011) itibariyle değiĢimi incelenmiĢtir. Buna göre günümüzde bölgeden en fazla göçün verildiği iller sırasıyla Ġstanbul (%20.08), Ankara (%5.37), Mersin, (%5.07), Adana (%4.87), Ġzmir (%4.28), Antalya (%3.96), Bursa (%2.04), Konya (%1.46) ve Kocaeli (%1.46)’dir. Bununla birlikte 1975-1980 dönemine göre, günümüzde (2010-2011) göçün akım yönünde önemli değiĢimler olmuĢtur. Gerçekten de verilen göçte Ġstanbul ve Antalya’nın payı önemli oranlarda artıĢ göstermiĢtir. Ankara, Bursa, Kocaeli ve Konya’nın payındaki artıĢ ise sınırlı kalmıĢtır. Ancak Ġzmir, Mersin ve Adana’nın payı yüksek oranda düĢüĢ göstermiĢtir. Öte yandan bölgenin tüm illerinde göçün akım yönü aynı özellikler göstermemektedir. Örneğin bölgeden Ġstanbul’a en fazla göçü Batman (%35.9), Ankara’ya ise ġanlıurfa (%6.7) ve Diyarbakır (%6.7) vermektedir. Ġzmir ve Adana’ya Mardin (%9.1 ve %8.7); Antalya ve Konya’ya ġanlıurfa (%5.2 ve %1.9); Bursa’ya Diyarbakır (%3.5); Mersin’e ġanlıurfa (%6.9) ve ġırnak (%6.9); Kocaeli iline ise ġırnak (%1.4) bölgeden en fazla göç veren iller olmuĢlardır. Bu farklılıktaki en önemli etkenler göç veren il ile göç alan il arasındaki ekonomik benzerlik ve illerde

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :