Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Güney amerika kitasina göç eden osmanli ermenileri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
395
DOI :
Özet Türkçe :

Topics examined in the context of the Ottoman Empire, as well as migration of America, South America, mainly in Argentina, Chile and Brazil, countries such as Uruguay is made. Here is a Sephardic ancestors and the Armenian community lives in the large Ottoman subjects. XX. Beginning of the century immigrants around here to take ownership of their ancestral ananelerini regard to this generation of sustained work is also very sensitive. Turkish society, transnational mass migrations that occurred since 1900, the most important reason is economical, transnational Turkish immigrants in the United States and South America to earn money, she and her family have gone to in order to raise the level of prosperity. However, the migration of both the Turkish labor movement of the population, predominantly rural in origin and unskilled.

Özet İngilizce :

Osmanlı devletinde incelediğimiz konu bağlamında göçlerin Amerikanın yanı sıra, Güney Amerika‘daki Arjantin başta olmak üzere ġili, Uruguay ve Brezilya gibi ülkelere yapıldığı görülmektedir. Buralarda dedeleri Osmanlı tebaası olan büyük bir Seferad ve Ermeni topluluğu yaĢamaktadır. XX. Yüzyılın başlarında buralara göç etmişatalarından kalan ananelerini devam ettiren bu nesil bunlara sahip çıkma hususunda da oldukça duyarlı çalışmaktadır Türk toplumunda, 1900'lü yıllardan beri meydana gelen kitlesel ulus-ötesi göçlerin en önemli nedeni ekonomik olup, ulus-ötesi Türk göçmenler Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Amerika‘ya para kazanmak, kendinin ve ailesinin refah düzeyini yükseltmek amacıyla gitmişlerdir. Bununla birlikte, her iki nüfus hareketinde de göç eden Türk işgücü, ağırlıklı olarak kırsal kökenli ve niteliksizdir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :