Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bosna hersek sözlü kültüründe nasreddin hoca tipi üzerine

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gediz Üniversitesi1
Görüntülenme :
498
DOI :
Özet Türkçe :

After  the  involvement  of  the  Balkans  in  the  Ottoman  territory,  important  works  were produced in  all types of Turkish literature from sufi to folk, this literary culture took root and blended with the local people‟s culture in the region. The cultural exchange between Balkan and Turkish groups has  formed  the  base  for  a  common  culture.  There  was  an  exchange  between  Slavic  and  Turkish languages which were used in the region and numerous Turkish origin words, a lot of proverbs, idioms, anecdotes  got  involved  in  the  Balkan  culture.  One  of  the  most  beautiful  examples  of  these  is  Hodja Nasreddin.  The  anecdotes  of  Hodja  Nasreddin,  which  reached  the  Balkans  with  the  Turkmen  people who migrated from Anatolia were adopted and seen as one part of their own folk cultures by the local community.

Özet İngilizce :

Balkanlar‟ın  Osmanlı  topraklarına  katılmasıyla  beraber  bölgede,  Türk  edebiyatının tasavvuftan halk edebiyatına kadar her türünde önemli eserler verilmiş, bu edebi anlayış, bölgede kök salmış ve yerel halkların kültürüyle kaynaşmıştır.  Balkan ve Türk grupların arasındaki kültür alışverişi, ortak  bir  kültürün  temelini  oluşturmuştur.  Bölgede  konuşulan  Slav  ve  Türk  dilleri  alışverişe  girmiş, sayısız  Türkçe  kökenli  kelime,  çok  sayıda  atasözü,  deyim,  fıkra  Balkan  kültüründe  yerini  almıştır. Bunun  en  güzel  örneklerinden  biri  Nasreddin  Hoca‟dır.  Anadolu‟dan  göç  eden  Türkmenlerle Balkanlar‟a  ve  özellikle  de  Bosna  Hersek‟e  ulaşan  Nasreddin  Hoca  fıkraları,  yerel  halk  tarafından benimsenmiş ve kendi halk kültürlerine mal edilerek sahiplenilmiştir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :