Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Basili materyal ve projeksiyon perdesinden okumanin öğretmen adaylarinin hatirlama, kavrama ve dikkat becerilerine etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi1
Görüntülenme :
403
DOI :
Özet Türkçe :

In this study, it has been struggled to relatively explain clearly this problem by being searched the situation in terms of reading on the printed material and projection screen. The teacher nominees are presented the text selected to show this aim on both the printed material and the projection screen. The questions are addressed to the stated text have been converted into success point. The points gained have been  compared.  From  this  aspect,  the  research  has  been  carried  out  according  to  the  static  group comparison design which is one of the experimental designs. The sample consists of 214 students who study in education faculty in the department of primary school, Turkish, art, social sciences, religious culture  and  moral  knowledge  teaching.  With  a  randomly  selection,  92  student  was  appointed  as experiment group,122 students was appointed as control group so experiment group which consists of 92  students  was  determined as  the  group  who  reads  from  the  projection  screen  and the  group  which consists of 112 students was determined as the group who reads from the printed materials. In the point of  recollection  ability,  one  of  the  findings  of  the  research  is  that  there  is  a  significant  difference  on behalf of the  students who reads printed materials between the success grades of the groups who read from  the  printed  materials  and  projection  screen.  In  the  point  of  comprehension ability,  a  significant difference  has  been  found  between  the  Primary  school  and  Turkish  teaching  groups  according  to  the success grades of projection screen. Students in the skill of attention from the printed materials can be said  to  be  more  successful.  It  is  considered  that  teacher  training  is  very  important  in  the  use  of technology in the  classroom. Therefore, it is estimated that it will be useful to be given courses about how the technology will affect on the training activities in the teacher training.

Özet İngilizce :

Bu araştırmada basılı materyalden ve projeksiyon perdesinden okumanın öğretmen adaylarının hatırlama,  kavrama  ve  dikkat  becerilerine  etkisinin  belirlenmesi  amaçlanmıştır.  Bu  amaçla  seçilen  bir metin  hem  basılı  materyal  hem  de  projeksiyon  perdesinden  öğretmen  adaylarına  sunulmuştur.  Söz konusu  metine  yönelik  olarak  yöneltilen  soruların  başarı  puanlarına  dönüştürülmesiyle  elde  edilen puanlar karşılaştırılmıştır. Araştırma bu yönüyle deneysel desenlerden karşılaştırmalı eşitlenmemiş grup son-test desenine göre yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesinin Sınıf,  Türkçe,  Resim,  Sosyal  Bilgiler  ve  Din  Kültürü  ve  Ahlak  Bilgisi  öğretmenliği  bölümlerinde öğrenim görmekte olan 214 öğrenci oluşturmaktadır. Rastgele yapılan bir seçimle bu öğrencilerden 92 öğrenci deney, 122 öğrenci kontrol grubu olarak atanmıştır. Böylelikle 92 öğrencinin yer aldığı deney grubu  projeksiyon  perdesinden,  122  öğrencinin  bulunduğu  grup  ise  basılı  materyalden  okuma  grubu olarak  belirlenmiştir.   Araştırma  bulgularından  biri  hatırlama  becerisi  bakımından  basılı  materyal  ve perdeden okuma gruplarının başarı puanları arasında basılı materyalden okuyan grubun lehine anlamlı fark  olduğudur.  Kavrama  becerisi  bakımından  ise  perdeden  okuma  başarı  puanlarına  göre  sınıf öğretmenliği  ve  Türkçe  öğretmenliği  grupları  arasında  anlamlı  fark  bulunmuştur.  Dikkat  becerisi açısından  ise  basılı  materyalden  okuyan  öğrencilerin  daha  başarılı  olduğu  söylenebilir.  Teknolojinin sınıf içinde etkili kullanılabilmesinde öğretmen eğitiminin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle öğretmen  eğitiminde  teknolojinin  eğitim  faaliyetlerinde  nasıl  etkili  kullanılabileceğinin  öğretimini amaçlayan derslerin verilmesinde büyük yarar görülmektedir.  

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :