Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 8

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Analyse linguistique d’une modalisation complexe en turc parle: faire une hypothese entre possibilite et probabilite

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
355
DOI :
Özet Türkçe :

Cette présente étude vise à analyser une modalisation complexe ayant comme valeurs sémantiques la possibilité, la probabilité et la condition. Au niveau de la linguistique, il sera question d’élucider les valeurs et fonctions du morphème grammatical /–sE/ dans les prédicats modo-temporels en turc parlé contemporain. Ce morphème est reconnu sous la dénomination de modalité du « souhait, de l’intention et de la condition » dans la grammaire classique de la langue turque. Parmi les prédicats suppositifs, ceux qui nous intéressent ici sont a priori les

Özet İngilizce :

Bu çalışmada, çağdaş Türkçenin sözlü dil yapısında karmaşık bir işleyiş gösteren ve olasılık, varsayım ve koşul değerleri arasında gerçekleşen bir kipsellik olgusu incelenecektir. Dilbilim açısından irdelendiğinde, bu karmaşık kipselliğin merkezinde « /–sE/ biçimbirimi » olduğu görülecektir. Türkçe dilbilgisinde « dilek/istek/şart » kipi olarak bilinen ve yükleme böyle bir kipsel değer ve işlev katan bu ekin, Fransızcada « conditionnel » denilen « varsayım, olasılık, istek » gibi kipsel işlevleri olan yüklemsel bir oluşum ile benzer özellikler taşıdığı gösterilecektir. Bu amaçla, olasılık değeri olan ve bir ihtimal ve/veya şart bildiren /–sE/ kipli yüklemler, Fransızca Sözceleme Dilbilimi ve bürünbilim (sesbilim) kuramı çerçevesinde

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :