Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Tesam Akademi Hakemli Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yerel yönetimlerin uluslararası müdahaleleri için yasal bir dayanak: uluslararası hukuk ve kentli hakları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi1
Görüntülenme :
221
DOI :
Özet Türkçe :

Yerel yönetim kısaca, halka en yakın olan yönetim birimi olarak tanımlanabilir. Yerel yönetimlerin karar organları seçimle göreve gelmektedir. Bu özelliğiyle yerel yönetimler demokratik hayatın vazgeçilmez parçalarıdır. Genel seçimlere nazaran yerel seçimler sayesinde halkın yönetime katılma ve yönetimde söz sahibi olma davranışları daha gerçekçi olarak anlaşılabilir. Tüm dünyada her ülkenin kendine özgü yapısı nedeniyle tek bir yerel yönetim modeli uygulanamadığı için, uluslararası alanda yerel yönetimlerin etkin bir konuma gelmesi konusunda gerçekleştirilen çabalar da yerel yönetimlerin heterojen yapısı dolayısıyla olumlu sonuçlar vermemektedir. Bu sorunu aşmak ve yerel yönetimleri uluslararası alanda daha etkili hale getirmek için birçok uluslararası düzenleme yapılmaktadır. Bu çalışmada, ilk olarak yerel yönetim kavramı tanımlanacak, demokrasi ve yerel yönetimler arasındaki ilişki incelendikten sonra küreselleşme karşısında yerel yönetimlerin durumu tartışılacak ve son olarak, uluslararası ve bölgesel kuruluşların yerel yönetimler ve yerel haklar alanındaki düzenlemelerine yer verilerek, yerel yönetimlerin uluslararası arenada hangi meşruiyeti kullanarak var oldukları inceleme konusu yapılacaktır.

Özet İngilizce :

Local administrations are defined briefly as administration unit which is regarded the closest one to public. Decision making bodies of local administrations are elected because of that local adminstrations are inevitable parts of the democracy. The behaviours of voting power and right of citizens to share adminstration can be understood better by the help of local elections rather than general elections. Since every country has a unique administration model there is not a de facto adminstration model for every single country all over the world. Hence, international efforts on perfecting administration model s are not giving positive results because of heterogenity of local adinistration models. In order to overcome this problem, there are many international regulations are being done. In this paper, I’ll firstly define local administration. After the relationship between democracy and local administrations are being discussed the situation of local adminstrations across globalization will bediscussed. Finally, regulations in the realm of local administrations and rights made by international and local institutions will be stated and legitimacy of local administrations in the internatonal domain will be examined.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :