Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Tesam Akademi Hakemli Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye'de toplumsal değişimin siyasi katılıma etkisi

Yazar kurumları :
Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi1
Görüntülenme :
302
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye farklı toplumsal süreçleri yaşamış bir ülke olarak öne çıkmaktadır. Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye de ele toplumsal süreçlerde iç göçler ve kentleşme olgularının ağırlığı hissedilmektedir. İç göç ve kentleşme toplumsal değişme sürecinde önemli bir yere sahiptirler. Bu iki etken toplumsal yapının dönüşümü, şekillenişi ve değişimi üzerinde belirleyici bir işleve sahiptir. Cumhuriyetin ilk dönemlerinden beri bu iki olgu yoğun bir şekilde görülmüştür. Bu değişim siyasi parti tercihlerinde ve seçimlerde de kendisini göstermiştir. Oy verme kadar, verilen oyun yönü de önemlidir. Ayrıca siyasi katılımın ve birey-siyaset ilişiklerinin incelenmesi de toplumsal değişimin temelinde yatan faktörlerle yakından ilişkisi vardır. Parti lideri, siyasal parti tercihinde sınırlı sayılabilecek bir öneme sahip görünmektedir. Yine partiye ideolojik olarak yakınlık hissetmenin önemli bir kriter olduğu anlaşılmaktadır. Çoğulculuk, şeffaflık, katılım temelinde işlevsel olan demokrasi ve sivil toplum örgütleri, bireylerin kendilerini ifade etme alanıdır. Kentlileşme ve uygarlaşma temelinde gelişen sivil toplum, kentli kültürü ve farklılıkların birliğini içerir. Sivil toplum örgütleri de siyasi katılım süreçlerinde önemli bir role sahiptir. Bu ve bunun gibi birçok etken siyasi katılım süreçlerinde farklılıkların doğmasını da beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada 1923’ten başlanarak toplumsal değişim süreçleri ele alınmıştır. Bununla birlikte siyasi katılıma etkisi irdelenmiştir.

Özet İngilizce :

Turkey comes forward as a country which has experienced different social processes.Weight of internal migration and urbanization facts is felt on the social processes in Turkey like being in many countries of the world. Internal migration and urbanization have an important role in the process of social change. These two factors has a decisive function on the changing,shaping and transformation of the social structure. These two elements have been seen intensely since the early days of the Republic. This change has also been demonstrated itself in the political party preferences and the elections. Aspect of the vote is as important as voting itself. Being investigated of political participation and individual-politics relations is also closely linked with the factors under lying social change. Party leader seems to have a limited significance in the choice of political parties. Again, it is understood that sympathizing ideologically to a party is an important criterion. Pluralism, transparency, democracy being functional on the participation base and civil society organizations are fields through which people Express themselves. Civil society developing on the basis of urbanization and civilization includes unity of urban culture and differences. Civil society organizations have an important role in the process of political participation, too. These and many factors like these bring about occurence of differences in the processes of political participation. In this study, the processes of social change have been explained by being started from the date of 1923. However, the effect of them on the political participation has been examined.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :