İstanbul Kara Ulaşımında Alan Kullanımı Ekolojik Faktörünün Belirlenmesi

Ulaştırmanın çevreye olumsuz etkilerinden biri de, arazi tüketimidir. Tarıma elverişli araziler ulaştırma sistemlerinin inşası sırasında yok edilmekte, ulaşım yapıları nedeniyle önemli miktarda yeşil alan tüketilerek, ekolojik dengeye zarar verilmektedir. Yapılan çalışmalarda, ulaştırma sistemlerinin gerektirdiği alanlar belirlenmekte, bu alanların maliyetleri hesaplanmaktadır. 12 milyon nüfusu ile Türkiye’nin sosyo-ekonomik açıdan en önemli şehri olan İstanbul için böyle bir çalışma yapılmamıştır. Bu eksiği gidermek amacı ile yapılan çalışmada, İstanbul şehri için iki kara ulaşım sistemi olan karayolu ve demiryolunun taşıdığı yolcu sayıları ve kapladıkları alanlardan faydalanarak birim işe düşen alanlar ve bu alanların ekolojik faktörleri incelenmektedir.