Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

ömeru’l-fuâdî’nin menâkıbnâmesine göre şeyh şâbân-ı velî’nin tasavvufî şahsiyetine bir bakış

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
300
DOI :
Özet Türkçe :

Tasavvuf tarihinde bir sûfînin hayatı veya tasavvufî görüşleri söz konusu olduğunda, hakkında yazılmış menâkıbnâmeler kendi eserlerinden sonra önemli bir kaynak olma özelliğine sahiptir. Burada tasavvufî kişiliğinden bahsedeceğimiz Şeyh Şâbân-ı Velî, XVI. yüzyılda Anadolu'da Osmanlı coğrafyasında yaşamış, Halvetiyyetarîkatı gibi yaygın bir tasavvuf ekolüne mensup, kendi adıyla bilinen özgün bir kolun kurucusudur. Şâbân-ı Velî (v. 976/1569) hakkında kendi mensuplarından Ömeru'l-Fuâdî (v. 1046/1636), Menâkıb-ı Şeyh Şâbân-ı Velî adında geniş bir menâkıbnâme yazmıştır. Burada ilmî ve akademik kriterler içinde bu menâkıbnâmeye dayalı olarak Şâbân-ı Velî'nin hayatı ve dolayısıyla tasavvufî kişiliği ele alınacaktır.

Özet İngilizce :

Menāqibnāmeliteratureholds a specialimportance in studies on thehistory of Sufism. This genre documents the live sand thoughts of influential historical Sufifiguresandcomesrightaftertheirownworks in terms of providingreliablescholarlymaterialsregardingtheirlegacy. Inthisarticle, wefocus on themysticalpersonality of SheikhSha'bānValī (d. 976/1569), a 16thcenturyOttomanSufifigurelived in Anatolia. TheSheikhwas a noteworthymember of theKhalwatiyyaSufiorder. At thesame time, he is consideredto be thefounder of theSha'bāniyya, a branch of theKhalwatiyyanamedafterhim. OmerFuādī (d. 1046/1636), a member of thisSufiorder, wrote a comprehensiveMenāqibnāmeabouttheSheikhandentitled it Menāqib-i SheikhSha'bānValī. On thebasis of thiswork, in thisarticle, weanalyzethe life andthoughts of theSheikhSha'bānValī

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :